Justícia reduirà les emissions de CO₂ de les seus judicials de la Comunitat Valenciana

En una primera fase, destina 32.500 euros procedents dels Feder a mesurar el consum energètic dels edificis i analitzar com millorar la seua eficiència

La conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha engegat una estratègia per reduir les emissions de CO₂ procedents dels edificis judicials de la Comunitat Valenciana, amb la qual se sumisca a la prioritat europea de millorar l’eficiència energètica de tots els edificis públics valencians.

El primer pas per aconseguir este objectiu l’ha donat la Sotdirecció General d’Infraestructures i Manteniment de Seus Judicials mitjançant la licitació dos contractes per realitzar certificacions energètiques i auditories de les seus judicials de la comunitat.

El contracte de certificacions energètiques, adjudicat per un import de 6.830 euros (més IVA), permetrà mesurar el consum energètic de cadascun dels immobles judicials. A continuació, les auditories, licitades per un import de 25.662 euros (més IVA), escometran un estudi més profund que permetrà determinar les oportunitats d’estalvi de consum i com millorar l’eficiència energètica de cada immoble.

Els certificats energètics i les auditories facilitaran la informació necessària perquè la Sotsdirecció General d’Infraestructures i Manteniment de Seus Judicials dissenye a continuació les actuacions necessàries a cada edifici judicial per abaratir el consum i els costos energètics i reduir les emissions de CO₂ a l’atmosfera.

La Conselleria de Justícia, d’acord amb les prioritats mediambientals de la Unió Europea, aplicarà en la seua estratègia tècniques d’estalvi energètic i d’implantació d’energies renovables en les instal·lacions judicials mitjançant la substitució i millora dels seus equips i sistemes, així com de les envolupants tèrmiques.

Estes actuacions s’inclouen dins dels fons del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020, que és l’encarregat de cofinançar el 50 per cent d’aquelles actuacions que contribuïsquen a millorar l’eficiència energètica i a reduir les emissions de CO₂ en les edificacions i infraestructures i serveis públics.

Publicitat