La Comunitat continua al capdavant de les ruptures matrimonials a Espanya

Les dissolucions matrimonials disminueixen un 8,2 per cent en el primer trimestre de l'any

En el primer trimestre de 2018 el nombre de demandes de dissolucions matrimonials, separacions i divorcis, ha mostrat una disminució del 8,2 per cent respecte a igual trimestre de 2017, segons les dades recollides pel Servei d’Estadística del Consell General del Poder Judicial i fets públics hui.

En el primer trimestre d’aquest any han mostrat disminucions interanuals totes les formes de dissolució. Les 16.226 demandes de divorci consensuat representen un 7,2% menys que en el mateix trimestre de l’any anterior; les 11.594 de divorci no consensuat, un 8,6% menys; les 864 de separació de mutu acord, un 17% menys; i les 424 separacions contencioses un 13,6 per cent menys que les presentades en el primer trimestre de 2017.

El nombre de demandes de nul·litat, 41, coincideix amb les presentades en el primer trimestre de 2017.

Posant en relació les demandes de dissolució matrimonial del total del trimestre amb la població a 1 de gener de 2018 s’observa que el nombre més gran de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s’ha donat a la Comunitat Valenciana, amb 7,3; seguida de les Illes Balears, Catalunya, i Navarra, amb 6,7; Canàries, amb 6,6; Andalusia i Astúries, amb 6,5; i Castella-la Manxa i Múrcia, amb 6,3. Totes superen la mitjana nacional de 6,2. Per contra, les més baixes, s’han donat a Galícia, amb 4,4; Castella i Lleó, amb 4,9; i País Basc, amb 5,2.

Procediments de modificació de mesures en processos de separació i divorci i de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials

Totes les demandes de modificació de mesures, tant matrimonials com no matrimonials, especialment les no consensuades, han mostrat disminucions interanuals. S’han presentat 2.846 modificacions de mesures matrimonials consensuades, un 0,5 per cent menys que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificació de mesures no consensuades, amb una disminució del 4,9 per cent; 4.998 de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials consensuades, un 0,6 per cent menys; i 7.050 no consensuades, un 9,3 per cent menys que en el primer trimestre de 2017.