La Comunitat és la tercera amb major ràtio de víctimes de violència de gènere

Quasi un 74 per cent de les denúncies van ser presentades per la pròpia víctima, directament en el jutjat o a través dels corresponents atestats policials.

Publicitat

La Comunitat Valenciana és la tercera autonomia amb major ràtio de dones víctimes de violència de gènere amb una mitjana de 21,5 casos per cada 10.000 dones durant el segon trimestre de l’any, per sobre de la mitjana nacional situada en 16,2, segons l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, dependent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

D’esta manera, és la tercera després de les illes Canàries (22,6 casos) i Balears (21,9 casos). Per contra, la ràtio més baixa s’ha donat a Aragó (9,8), Castella i Lleó (10,1), Galícia (11) i Extremadura (11,7).

PublicitatRovira  

En el conjunt del país, les denúncies per violència de gènere han descendit un 7 per cent en el segon trimestre de l’any. Un total de 5.928 dones apareixen com a víctimes de violència de gènere en les 6.208 denúncies presentades en els òrgans judicials durant el segon trimestre del 2019. Tal com succeïra en el mateix trimestre del passat any, s’observa una disminució tant en el nombre de denúncies com en el de dones víctimes, en tots dos supòsits superior al 7 per cent.

En concret, les denúncies presentades suposen una disminució del 7,3 per cent pel que fa a les quals es van presentar en els òrgans judicials en el mateix trimestre de l’any anterior (6.698). Així mateix va disminuir en un 7,4 per cent el nombre de dones víctimes de violència de gènere, quan en el segon trimestre del 2018 va ser de 6.400.

En el segon trimestre del 2019, 3.235 dones víctimes eren espanyoles (un 54,5 per cent) i 2.693 estrangeres (un 45,5 per cent).

En el segon trimestre de l’any, els òrgans judicials madrilenys han dictat un total de 1.541 sentències penals en l’àmbit de la violència de gènere, de les quals el 59,79 per cent (922) van ser condemnatòries (+0,6 punts respecte a les dictades en el mateix trimestre del 2018, que van representar un 59,1 per cent del total).

El major percentatge de condemnes es va produir en l’Audiència Provincial (68,8 per cent) i en els jutjats de violència sobre la dona (69,5 per cent). Quasi un 58 per cent de les sentències dictades pels jutjats penals també van ser condemnatòries.

QUI PRESENTA LA DENÚNCIA

Quasi un 74 per cent de les denúncies van ser presentades per la pròpia víctima, directament en el jutjat o a través dels corresponents atestats policials. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 17 per cent dels casos i les presentades per familiars directament davant els òrgans judicials són 98.

Una mica més d’un 8 per cent de les denúncies registrades en els òrgans judicials van obeir a parts de lesions remesos pels servicis sanitaris i un 0,8 per cent a denúncies presentades per servicis assistencials i terceres persones.

PublicitatJuega Limpio Orihuela