La Comunitat Valenciana oferirà 130 places més per a formar en diferents especialitats mèdiques i Infermeria

En Atenció Primària s'oferiran 24 places més per a Medicina Familiar i Comunitària i 14 més per a Infermeria Familiar i Comunitària

La Comunitat Valenciana comptarà per a l’any 2019-2020 amb 130 places més que l’any anterior per a la formació de futurs mèdics i mèdiques i personal d’infermeria. En concret, s’oferiran 98 places més de diferents especialitats en Medicina i 32 places més per a Infermeria.

Aquest increment és fruit de l’esforç que ha realitzat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la seua estratègia de planificació dels recursos humans orientada a pal·liar el dèficit d’especialistes en la xarxa pública assistencial, per aquest motiu s’haja sol·licitat al Ministeri de Sanitat i Consum l’acreditació d’un major nombre de places de formació sanitària especialitzada.

En aquests moments, ja s’ha acreditat per part del Ministeri de Sanitat un major nombre de places per a la Comunitat Valenciana. Serà en la pròxima reunió de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut quan es ratifiquen aquestes places de manera que la Comunitat Valenciana oferirà enguany un total de 912 places enfront de les 782 oferides en 2018.

Es tracta d’una xifra rècord en l’oferta de places de formació especialitzada, ja que de l’any passat a aquest augmenta un 16,6% el nombre de places (130 més) mentre que de l’any 2017 al 2018 l’increment va ser de l’1,7% (13 places més).

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assenyalat que “estem formant a un major nombre d’especialistes en medicina i infermeria que en un futur podran incorporar-se a la nostra xarxa d’atenció sanitària pública incrementant així els recursos humans disponibles”.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana ha sigut part activa en els informes i l’estudi realitzat sobre la situació actual de l’oferta i la demanda de personal sanitari especialista a causa de la preocupació existent quant a la falta d’especialistes.

En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat ha agilitat la tramitació d’expedients pendents i des de la Comunitat Valenciana s’ha aconseguit l’oferta de places per a 2019-2020 més nombrosa de la història recent.

Reforç de l’Atenció Primària

Un dels aspectes que permetrà aquest increment de places de formació és reforçar l’àrea de l’Atenció Primària, un dels eixos prioritaris per a la consellera de Sanitat.

De fet, segons ha indicat la consellera de Sanitat, “per a l’any que ve comptarem en Atenció Primària amb 24 places més de medicina familiar i comunitària, així com 14 places més per a personal d’infermeria en aquest mateix àrea, per la qual cosa anirem augmentant, tal com ens hem compromés, els recursos humans en atenció primària”.

Aquest aspecte forma part de l’estratègia que segueix la Conselleria de Sanitat de fomentar una atenció sanitària més pròxima al ciutadà prioritzant l’atenció primària. Per a això, compta amb el Pla Especial d’Atenció Primària amb un pressupost de 16,7 milions d’euros i la creació de 307 places estructurals en 2019.

Finalment, una altra de les novetats que contempla l’oferta de places d’enguany és que per primera vegada en la Comunitat Valenciana s’oferirà places d’especialista en medicina pediàtrica i geriàtrica, després de resolució per part del Ministeri de Sanitat dels expedients d’acreditació de les unitats Docents que estaven pendents de resoldre.

CatalanSpanish