La Comunitat Valenciana rebrà 460 milions per l’actualització dels lliuraments a compte

A més de 1.849 milions per la liquidació de 2018.

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei que permet l’actualització dels lliuraments a compte de 2019 per a les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.
És la primera vegada que el Ministeri d’Hisenda actualitza els lliuraments a compte sense tindre aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat de l’any en curs i, a més, estant en funcions. Es tracta d’una mesura que senta un precedent i reforça l’autonomia financera de les comunitats.

La ministra d’Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va recordar que el Govern s’ha trobat fins ara amb impediments legals per a actualitzar abans els lliuraments a compte en la mesura en què un Executiu en funcions no pot condicionar l’activitat pressupostària de l’Executiu entrant.

Rovira  

Així i tot, des del primer moment, el Ministeri d’Hisenda va traslladar que buscava solucions perquè els recursos arribaren a les arques autonòmiques.
Cal tindre en compte que fins al passat 23 de setembre existia una expectativa de formació de Govern i, per tant, el desbloqueig dels lliuraments a comptes podia condicionar un futur Executiu.

Esta situació ha canviat una vegada constatat la no formació de Govern i la convocatòria electoral per al 10 de novembre. Ara, l’actualització dels lliuraments a compte de 2019 ja no pot condicionar l’actuació pressupostària de l’Executiu entrant l’any en curs.

Hi ha un altre element rellevant. La no actualització dels lliuraments a compte pot generar un problema de tresoreria en la part final de l’any per a les comunitats autònomes, la qual cosa fa que siga urgent l’abonament d’estes bestretes. Estes són les dues noves circumstàncies que serveixen com a fonament perquè Hisenda desbloquege els lliuraments a compte per a comunitats i ajuntaments.

Import dels lliuraments a compte i liquidació 2018
Amb este Reial decret llei, les Comunitats Autònomes rebran 4.682 milions d’euros procedents de l’actualització dels lliuraments a compte de 2019. En total, les comunitats autònomes rebran enguany 102.800 milions d’euros en concepte de lliuraments a compte, un 7,1% més que l’any anterior.

L’actualització dels lliuraments a compte suposa per a Comunitat Valenciana 460,43 milions d’euros. En total, esta comunitat autònoma rebrà en concepte de bestretes 9.433,26 milions d’euros en 2019, un 8,5% més que el rebut en 2018.

D’altra banda, el Ministeri d’Hisenda també va informar este divendres de l’estimació provisional de la liquidació del sistema de finançament de 2018, que és favorable a les comunitats i que rebran en 2020.

D’esta forma, Comunitat Valenciana rebrà 1.849,24 milions d’euros corresponents a la liquidació del sistema de finançament de 2018, el que suposa 635,61 milions més que la practicada en 2019 corresponent a l’exercici 2017.

PublicitatJuega Limpio Orihuela