La diòcesi de Segorbe-Castelló dispensa d’anar a missa i cancel·la nombroses activitats parroquials

El Vicari general de Castelló, Javier Aparici Renau, subratlla les recomanacions sanitàries de les autoritats.

Al·ludint al comunicat emés pel Cardenal Antonio Cañizares, el Vicari general de Castelló, Javier Aparici Renau, signa un comunicat remarcant les mesures anteriors i afegint noves per frenar el coronavirus:

 • Tots els fidels catòlics de la Diòcesi de Segorbe-Castelló, segons decret del Sr. Bisbe de la Diòcesi, queden dispensats del precepte dominical. És a dir, estan dispensats de l’obligació de la Missa els diumenges i festes de precepte, mentre dure l’emergència sanitària.
 • Es recomana als fidels seguir la santa Missa per televisió, ràdio o internet, fent la comunió espiritual. Demanem a tots els fidels que intensifiquen l’oració per les persones malaltes, les mortes i els seus familiars, així com pels professionals sanitaris i pels qui estan servint a la societat en estos moments des dels seus llocs de responsabilitat professional.
 • Els sacerdots celebraran diàriament l’Eucaristia (es poden reduir les Misses a una per temple, anunciant-ho amb antelació), mantenint els temples oberts en un horari raonable per a facilitar l’oració dels fidels: Reduir al màxim l’assistència de fidels, podent deixar de tocar les campanes per a no convidar als fidels a desplaçar-se.
 • En la celebració de l’Eucaristia s’ha de tindre en compte:
 1. – Reduir al màxim l’assistència de fidels, podent deixar de tocar les campanes per a no convidar als fidels a desplaçar-se.
 2. – Respectar una distància suficient (un metre) entre els fidels.
 3. – Retirar l’aigua beneïda de les piles que hi ha en l’entrada de les esglésies i altres
 4. llocs de devoció.
 5. – Suprimir el ritu de la pau durant la celebració eucarística o substituir-lo per un gest més senzill com és una inclinació de cap.
 6. – Els sacerdots i ministres extraordinaris que administren la comunió eucarística extremen les mesures d’higiene (rentada de mans abans i després).
 7. – En el moment de la Comunió ha de guardar-se la distància de seguretat en la
 8. fila i ha de rebre’s a la mà. Els qui desitgen combregar en la boca, han d’esperar al final de la fila.
 • Respecte a altres sagraments i sacramentals, mantenint la distància i les mesures higièniques recomanades:
 1. – Es recomana als sacerdots que continuen visitant als malalts i portant-los la comunió.
 2. – Es pot oferir el Sagrament de la Penitència als fidels de manera individual.
 3. – Si calguera administrar la Unció de Malalts, signes únicament en el front.
 4. – En els funerals que se celebren tant en les parròquies com els tanatoris, ha de reduir-se l’assistència als familiars directes del difunt.
 • Eviten-se també en la mesura que siga possible les reunions de sacerdots i comuniquen-se els assumptes necessaris via telefònica o telemàtica.
 • En la Diòcesi se suprimeix les “24h per al Senyor” i es posposa la celebració del “Dia del Seminari”.
 • Quant a les pròximes processons de Setmana Santa, seguirem les pautes que manen les autoritats, tenint en compte que la Conferència Episcopal Espanyola en les seues Orientacions recomana la supressió d’estes.
 • Us recordem que estan suspeses les catequesis i les trobades amb xiquets i adolescents, tant parroquials com de moviments i associacions eclesials. Igualment, és convenient posposar tota classe de trobades i reunions de tipus pastoral.
CatalàEspañol