La Fe engega una plataforma de Big Data en salut per fer més eficient l’atenció al pacient

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública, engega una plataforma Big Data en Salut que el seu principal objectiu és desenvolupar metodologies i eines de suport a la presa de decisions clíniques per facilitar la transformació del model assistencial actual i orientar-ho cap a un model més participatiu, proactiu, precís, preventiu i eficient en l’atenció a la ciutadania.

En l’àmbit nacional, l’Hospital La Fe és un dels pocs hospitals que han iniciat l’ús de les tecnologies Big Data per introduir noves capacitats en l’organització i permetre millorar els resultats en salut de les poblacions ateses. A més, aquest centre parteix amb l’avantatge de disposar d’un alt grau de digitalització, la qual cosa suposa la recollida d’un alt volum de dades.

Rovira  

La plataforma Big Data permet combinar dades massives tradicionals amb dades individuals i poblacionals. La plataforma ofereix la possibilitat d’organitzar la informació de manera efectiva, integrant dades estructurades i no estructurats, juntament amb aquells que provenen de l’ús habitual de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per part dels pacients, professionals i població en general. A més, permet analitzar i visualitzar les dades, alhora que generar models predictius i sistemes d’ajuda a la decisió.

Segons el doctor Bernardo Valdivieso, director de l’Àrea de Planificació de l’Hospital la Fe i director de l’Àrea d’Atenció Domiciliària i Telemedicina del Departament de Salut La Fe, responsable de la nova plataforma “tot això permet generar més i millor informació per caracteritzar de manera més eficient tant en les malalties com la provisió de serveis en salut, la qual cosa permet conéixer el valor de les intervencions -resultats clínics- i impulsar la medicina de precisió”.

Des de la implantació de la Història Clínica Electrònica (HCE), el volum d’informació generada s’ha incrementat enormement. La tecnologia basada en Big Data permet, mitjançant l’accés a grans quantitats de dades (Real World Data), un accés àgil a la informació i el procés d’aquests.

El Departament de Salut València La Fe ha desenvolupat durant els últims vuit anys un banc de dades -Data Warehouse– basat en la informació continguda en les diverses fonts de dades que formen els sistemes d’informació. Les dades emmagatzemades pertanyen a diverses àrees assistencials que inclouen urgències, hospitalització, crítics, hospitalització a domicili, hospital de dia, consultes externes, centre d’especialitats, Laboratori, Imatge, Farmàcia hospitalària, Atenció Primària, etc. Cadascun d’àmbits assistencials d’informació pot relacionar-se a través d’un identificador comú, creant una arquitectura d’extracció de dades per processar i analitzar la informació.

Cal destacar que l’Hospital La Fe va obtenir en 2014 el nivell 6 de l’escala EMRAM (Electronic Medical Adoption Model) de l’organització internacional HIMMS (Health Information and Managament Systems Society), un sistema que permet mesurar el grau d’implantació dels sistemes d’informació mitjançant una classificació en 8 nivells (de 0 a 7).

Projectes de gestió clínica de big data en La Fe

Dins de l’Hospital La Fe, l’engegada de la plataforma Big Data està permetent impulsar una gestió clínica més moderna, centrada en el pacient a través de la creació d’unitats de gestió clínica i el mesurament dels resultats clínics que permeten mesurar el valor de les nostres intervencions. La idea és posar a la disposició dels professionals sanitaris que componen aquestes unitats una sèrie d’indicadors claus relacionats amb la malaltia per conéixer la situació clínica dels pacients del Departament de Salut de València La Fe. Això permetrà la gestió a través de quadres de comandaments dinàmics que ajudaran a facilitar la presa de decisions basades en valor i en informació el més actualitzada possible.

D’altra banda, en l’àmbit de la recerca s’estan desenvolupant projectes innovadors en el camp de la diabetis, el càncer de pròstata i la malaltia inflamatòria intestinal, en els quals usen les metodologies d’anàlisis de Big Data per desenvolupar eines d’ajuda a la decisió clínica. Aquestes permeten la identificació de pacients potencialment complexos en aquestes malalties que serveixen per a anticipar-se a situacions de descompensació, la qual cosa suposa un gran avantatge tant per al maneig del pacient com per a l’optimització de l’ús de recursos.

PublicitatJuega Limpio Orihuela