La Generalitat destina 120.000 euros a ajudes perquè les associacions mediambientals impulsen les bones pràctiques en l’ús de l’aigua

Els programes subvencionats podran abordar el proveïment urbà, la depuració i els usos mediambientals

Publicitat

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució per la qual es convoquen, per a l’exercici 2019, les ajudes a associacions mediambientals, amb activitat en la Comunitat Valenciana, orientades a la difusió de les bones pràctiques en l’ús de l’aigua.

Les subvencions, que compten amb una inversió de 120.000 euros, tenen per objecte impulsar que aquestes associacions invertisquen els seus esforços socials en programes i projectes que tinguen una repercussió ciutadana, de manera que complementen les competències desenvolupades per la Generalitat en matèria de bon ús, gestió i estalvi de l’aigua.

PublicitatRovira  

Els àmbits contemplats podran ser tant el proveïment urbà la i depuració, com els usos mediambientals, passant per la contaminació de les aigües subterrànies.

Les activitats subvencionades hauran de ser iniciades i acabades dins de l’any 2019, amb posterioritat a la data de notificació de resolució definitiva de concessió. L’import màxim de la subvenció a cada projecte serà de 10.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de la resolució en el DOGV. Per a més informació pots consultar la convocatòria ací

PublicitatJuega Limpio Orihuela