La Generalitat destina 260.000€ del pressupost de gastos diversos a sufragar la nova Conselleria d’Innovació

L'acord, aconseguit divendres passat en el ple del Consell, recorda que al juny es va establir una nova estructura de l'administració valenciana amb dotze departaments, inclosa la Presidència de la Generalitat.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dijous l’acord del Consell pel qual s’autoritza una transferència de crèdits per import de 260.000 euros des del capítol 2 del programa de Gastos diversos al capítol 2 de Direcció i Servicis Generals, en el qual s’habilita un centre de gasto diferenciat al qual imputar, aquest 2019, els gastos de funcionament de la nova Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

L’acord, aconseguit divendres passat en el ple del Consell, recorda que al juny es va establir una nova estructura de l’administració valenciana amb dotze departaments, inclosa la Presidència de la Generalitat, així com l’estructura bàsica d’aquesta i de les diferents conselleries.

Rovira  

La dotació en matèria pressupostària de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital implica canvis competencials i readscripció de programes pressupostaris, encara que “donat l’avançat de l’exercici, així com la dimensió i dificultat tècnica de les modificacions que requeriria la reubicació dels saldos no executats a la nova estructura, en nom de l’equilibri entre el menor cost administratiu i la capacitat d’informació pressupostària, s’ha optat per mantindre els crèdits en les aplicacions d’origen” dels pressupostos per a 2019.

No obstant açò, afegeix l’acord, “és necessari dotar crèdit addicional per als gastos de funcionament de la citada conselleria, mitjançant una transferència de crèdit per import de 260.000 euros, de disponibilitats existents en el capítol 2 de la secció 20, programa 612.60, Gastos diversos, i consignar aquests crèdits en el programa 421.10, Direcció i Servicis Generals, adscrit a la secció pressupostària d’origen”, encara que habilitant un centre de gasto diferenciat al qual imputar, en el que resta d’any el gasto de la nova conselleria”.

PublicitatJuega Limpio Orihuela