La Guàrdia Civil destrueix en 2018 un total de 6.800 armes a la Comunitat Valenciana

De les 6.800 armes destruïdes en el conjunt de la Comunitat, 700 estaven catalogades com a curtes, 3.100 eren armes llargues i altres 3.000 eren d'un altre tipus

La Guàrdia Civil va destruir en 2018 un total de 6.800 armes en tota la Comunitat Valenciana, de les quals quasi la mitat, 3.200, van ser destruïdes en la demarcació d’Alacant, segons ha informat el Ministeri de l’Interior en un comunicat.

De les 6.800 armes destruïdes en el conjunt de la Comunitat, 700 estaven catalogades com a curtes, 3.100 eren armes llargues i altres 3.000 eren d’un altre tipus.

Aquestes actuacions s’emmarquen dins de la normativa vigent a Espanya i se sumen al Programa d’Acció de Nacions Unides sobre el comerç il·lícit d’armes xiquetes i lleugeres, que va tindre el seu origen en la Conferència Internacional de les Nacions Unides sobre el Comerç Il·lícit d’Armes Xiquetes i Lleugeres, celebrada al juliol de 2001.

En un comunicat, la Guàrdia Civil ha explicat que l’ONU va establir que, cada 9 de juliol, se celebraria el Dia Internacional de la Destrucció d’Armes de Foc, amb la finalitat de promoure accions per a l’eliminació de les armes de foc d’origen il·lícit.

A Espanya, des de 1844 la Guàrdia Civil s’ha encarregat del control d’armes per a evitar la seua proliferació i com a mesura de prevenció per a dificultar l’acció de delinqüents.

Actualment, la competència en matèria d’armes i explosius que l’Estat té es materialitza per mitjà de les Intervencions d’Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, unitats que controlen exhaustivament l’accés legal a les armes, per a açò el Reglament vigent estableix uns requisits, entre els quals es troben la manca d’antecedents penals, així com la superació de proves teòriques i pràctiques sobre l’ús i maneig de les mateixes.

Així mateix, per a evitar que un arma puga ser utilitzada indegudament quan el titular deixe de tindre dret a la seua tinença i ús, la normativa estableix que siguen inutilitzades o destruïdes.

La inutilització d’un arma, a partir de l’any 2011, està regulada per una normativa molt severa, de tal manera que és sotmesa a un procés que afecta totes les peces fonamentals d’aquest, sent impossible tornar a usar-la amb plena capacitat de funcionament.

Igualment, la Guàrdia Civil, periòdicament, duu a terme la destrucció d’armes de foc de diversos calibres, així com armes blanques prohibides. Algunes d’elles estan implicades en il·lícits, penals o administratius i després del corresponent procediment es determinen la seua destrucció; i unes altres, que per cessar els seus titulars en el dret a la tinença i ús i no haver sigut adjudicades en subhastes, tenen la mateixa fi.

ValenciàEspañol