La inacció de l’equip de govern en la regularització cadastral

L'Article d'Opinió de Vicente Bernabeu Brotons parla de la revisió que va realitzar l'ajuntament d'Ibi en els habitatges del camp

Fa un any va saltar l’alarma entre un nombre significatiu de ciutadans que havien rebut una notificació de SUMMA advertint-los que havien sigut revisades algunes de les seues propietats immobiliàries (cases urbanes, cases rurals…) regularitzant els valors cadastrals d’aquestes.
Des del Grup Socialista preguntem a l’equip de govern per aquesta regularització. Se’ns va dir que suposava per a aquests ciutadans una taxa (un cost) de 60 € en cadascun dels casos. Però el que es va ometre d’aqueixa revisió és que, en cas de no efectuar al·legacions, quedaria consolidada amb quatre anys de retroactivitat. La majoria de les persones a les quals anava dirigida aquesta actualització, no estan familiaritzades amb el funcionament de l’Administració Pública i, per tant, molts d’ells mai es van plantejar al·legar perquè ni tan sols sabien que podien fer-ho.
Des del Grup Socialista exigim a l’equip de govern de PP-ADIi que informara els afectats de tots els seus drets i obligacions, fent ús de la ràdio pública o de qualsevol altre mitjà.
La resposta que rebem va ser que aqueix “procediment de regularització cadastral” era una acció del Cadastre (a través de SUMA dirigida a aflorar les construccions que no estaven declarades, i que “no era competència de l’Ajuntament explicar o informar sobre aquest tema”.
Aquesta actitud indolent davant els ciutadans té, un any després, les seues conseqüències negatives. Molts ciutadans que no van entendre, perquè tampoc se’ls va explicar, el vertader sentit de la regularització, la seua capacitat d’al·legar i que es van limitar a pagar els 60 euros, perquè pensaven que açò era l’única cosa que havien de fer, ara s’enfronten a pagaments desorbitats. Propietats rústiques que anaven costant 17 € d’I.B.I., després de la regularització, els arriba el rebut per import de 170 €, més altres 640 € que se’ls reclama dels 4 anys anteriors.
Jubilats amb pensions de menys de 700 € s’enfronten a notificacions de pagament de 2.000 i 3.000 euros pels endarreriments, als quals els va resultar difícil, si no impossible, fer front a aqueix deute inesperat.
Possiblement no és estrictament “competència de l’Ajuntament explicar o informar sobre aquest tema”, però és l’administració més propera al ciutadà i la seua funció és ajudar-los. En cap cas defensem una amnistia en les obligacions dels ciutadans, però si l’equip PP-ADIi haguera tingut una mica de sensibilitat, amb un mínim esforç, s’hagueren pogut evitar moltes d’aquestes situacions límit.

Publicitat