La llista d’espera quirúrgica de la Comunitat se situa per davall de la mitjana nacional

La demora mitjana en la Comunitat Valenciana és un 28% inferior a la mitjana nacional.

Publicitat

La llista d’espera quirúrgica de la Comunitat Valenciana se situa més d’un mes per davall de la mitjana nacional, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social sobre la llista d’espera quirúrgica de Sistema Nacional de Salut a data 30 de juny.

En concret, la demora mitjana de la Comunitat Valenciana és un 28% inferior a la mitjana nacional, la qual cosa suposa 83 dies d’espera enfront dels 115 dies a nivell nacional. Per tant, són 32 dies menys dels registrats a nivell estatal.

PublicitatRovira  

Per a realitzar una comparativa sobre la llista d’espera quirúrgica entre les diferents comunitats autònomes existeix una única eina d’homogeneïtzació de les dades. Esta eina ve regulada pel Reial decret 605/2003, de 23 de maig, pel qual s’estableixen les mesures per al tractament homogeni de la informació sobre les llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut. En definitiva, és l’única eina vàlida per a fer una comparativa de dades entre les diferents comunitats.

Estes xifres fan referència a la demora estructural, que és el temps d’espera medie de pacients inclosos en el registre de llista d’espera quirúrgica que es troben en situació de ser intervinguts i l’espera de la qual és atribuïble a l’organització i els recursos disponibles del propi sistema.

D’esta manera, la Comunitat Valenciana se situa per davant d’altres comunitats autònomes, com pot ser Catalunya, que registra 146 dies de demora quant a llista d’espera quirúrgica (un 27% per damunt de la mitjana nacional) o Andalusia, on el temps mitjà d’espera se situa en 164 dies (quasi un 43% superior a la mitjana estatal).

D’altra banda, el percentatge de pacients amb més de sis mesos en espera se situa en la Comunitat Valenciana en un 10,1%, mentre que a nivell nacional aquest percentatge se situa en 15,8%. Així mateix, en regions com Catalunya el percentatge de persones en espera més de sis mesos se situa en 26,8%, i a Andalusia és d’un 18,9%.

La taxa de pacients en llista d’espera quirúrgica de la Comunitat Valenciana està per davall de la mitjana nacional. Així, en la Comunitat se situa en 12 per cada 1.000 habitants, mentre que la taxa estatal és de 15 per cada 1.000 habitants.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública contempla per a l’any vinent 2020 un pressupost de 35,2 milions d’euros destinats a reduir les llistes d’espera quirúrgica en la Comunitat, 21,2 milions d’euros per a auto concerts i 14 milions d’euros per al Pla de Xoc.

En este sentit, abans de finalitzar l’any es presentarà el Pla de Reducció de la Demora, en el qual està treballant la Conselleria i que contempla també la contractació de 128 professionals.

PublicitatJuega Limpio Orihuela