La Policia Local de Godella es suma a la xarxa COMDES amb els nous equips de comunicacions

Des del darrer mes d’abril, la Policia Local de Godella compta amb els nous equips de comunicacions Tetra per a poder funcionar en la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergència i Seguretat (COMDES) de la Comunitat Valenciana.

Des del darrer mes d’abril, la Policia Local de Godella compta amb els nous equips de comunicacions Tetra per a poder funcionar en la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergència i Seguretat (COMDES) de la Comunitat Valenciana.

Es tracta d’una la infraestructura de telecomunicacions que ofereix la Generalitat a totes les organitzacions i flotes que presten serveis de prevenció, rescat, emergències i seguretat. Esta xarxa compta amb 174 estacions base en tot el territori i permet més de 1.270 comunicacions de veu i dades simultànies.

A més, integra a més de 10.000 usuaris de més de 200 flotes diferents, entre les quals es troben els serveis d’urgències sanitàries, Protecció Civil, els consorcis provincials i locals de Bombers, així com els cossos de Policia Local de més de 200 Ajuntaments.

COMDES funciona com una xarxa privada virtual per a cada flota i permet la intercomunicació mitjançant grups de comunicació comuns per a facilitar la seua operativa local, comarcal i autonòmica.

Constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis essencials que intervenen en una emergència o catàstrofe en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (Llei 13/2010, art. 54.2), així com una eina fonamental per a la coordinació d’actuacions en aquestes situacions.

Entre els serveis que ofereix estan: telefonades individuals i de grup o segons perfils d’usuaris, configuració dinàmica de grups de comunicació per a cada flota i entre flotes, autenticació de terminals i encriptació en les comunicacions, enviament de missatges de text i posicionament GPS des dels terminals, comunicacions de dades i instal·lació d’aplicacions per a la seua explotació des dels terminals i serveis centrals, i comunicacions de veu i dades amb xarxes externes.

Una de les novetats que s’introduirà per part de la Policia Local de Godella és la creació de grups de veu conjunts per tal de poder treballar per un canal compartit entre diferents Policies Locals, sempre comptant amb l’autorització corresponent de les Prefectures respectives dels cossos policials confrontants. L’objectiu és poder oferir una resposta davant una telefonada de col·laboració immediata i reduir així els temps de resposta policials, incrementant de tal manera la seguretat personal dels agents i la dels propis ciutadans.

ValenciàEspañol