La UCE recomana fer fotos del dany ocasionat per la DANA i recorda que hi ha 7 dies per a reclamar

Els afectats que disposen d'assegurances amb cobertures sobre els danys ocasionats per la gota freda han de comunicar a la seua pròpia companyia el sinistre perquè se'ls informe de les cobertures, i si escau perquè puguen ser atesos pel Consorci de Compensació d'Assegurances

PublicitatAVL

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCE) ha informat als afectats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que el termini per a reclamar és de set dies i ha recomanat fer fotos dels danys produïts pel temporal.

En aquest sentit, els afectats que disposen d’assegurances amb cobertures sobre els danys ocasionats per la gota freda han de comunicar a la seua pròpia companyia el sinistre perquè se’ls informe de les cobertures, i si escau perquè puguen ser atesos pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

PublicitatRovira  

Cal tindre en compte que uns danys poden ser coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances i uns altres el seu propi segur, sempre depenent de les cobertures contractades en la seua pòlissa.

El termini per a comunicar el sinistre és de 7 dies des que es produeix o es té coneixement dels fets, i aquesta comunicació pot ser de forma telemàtica, telefònica o per correu postal i s’ha de conservar el nombre de sinistre facilitat per la companyia asseguradora o Consorci, o còpia de l’enviament de la comunicació realitzada.

La UCE recomana als afectats fer fotografies dels danys, i en la mesura del possible conservar les restes dels danys perquè puguen ser avaluades i valorades pel pèrit i guardar factures i pressupostos dels béns danyats.

No obstant açò, sol·licita a les administracions que establisquen oficines administratives d’informació i tramitació per a agilitzar la valoració dels danys, el pagament de les indemnitzacions i el restabliment dels servicis bàsics.

Així mateix ha indicat que considera positiu que la Generalitat Valenciana tramite la declaració de zona catastròfica per a ajudar els afectats dels danys produïts per la DANA i adopte les mesures necessàries perquè els municipis afectats puguen tornar el més prompte possible a la normalitat.