LA UNIÓ de Llauradors demana pluges i millores en la cadena agroalimentària

PublicitatAVL

LA UNIÓ de Llauradors, després de considerar que el balanç de l’any 2017 ha sigut sec i pobre en solucions, demana als Reis Mags que 2018 tinga unes condicions climatològiques favorables per a frenar la sequera, i que, per fi, s’engegue la maquinària per a convocar eleccions al camp valencià i que els beneficis de la cadena alimentària es repartisquen de manera més justa entre totes les baules.

LA UNIÓ, qui ja es mostrara preocupada per les conseqüències que ha generat la sequera per a l’agricultura i la ramaderia de la Comunitat Valenciana amb unes pèrdues acumulades de més de 300 milions d’euros, demana que 2017 siga una excepció i que en aquest nou any el temps i el clima siguen més benèvols, a pesar que això no està en mà dels governs, ni les administracions, encara que sí les seues possibles previsions o compensacions. El que sí que depén dels poders públics és afrontar els problemes i, en aquest sentit, l’organització considera que les Administracions haurien de dotar de major pressupost a les assegurances agràries per a donar resposta a les realitats que succeeixen en el camp i recuperar els muntants del capítol d’inversions per a permetre una gestió més eficaç dels recursos hídrics, així com que es repartisquen de forma justa i solidària per sobre d’enfrontaments polítics.

PublicitatRovira  

D’altra banda, entre les reclamacions històriques de l’organització, es troba la convocatòria d’eleccions al camp. LA UNIÓ creu que ja ha arribat el moment de mesurar la representativitat d’una manera fidedigna a la Comunitat Valenciana, a través de les urnes, tal com succeirà per exemple el febrer vinent de nou a Castella i Lleó. “Diuen que els Reis Mags poden aconseguir-ho tot” – afirmen des de l’organització. – “A les seues Majestats els demanem que intercedisquen perquè és injust que es parle tant de democràcia en altres esferes i en el camp valencià s’obvie” – afigen.

L’organització creu que, a més de pressupostos, és necessària una major dosi de voluntat política per a afrontar algunes de les dificultats greus per les quals travessa el camp, com la revisió del mal funcionament de la cadena alimentària, que es trasllada en situacions de crisis a importants subsectors agrícoles i ramaders. “Una cosa que hauria de ser tan prioritari com un repartiment just dels beneficis del sector agroalimentari no s’escomet degudament” – denuncien des de l’organització – “I açò és així per l’absència total de voluntat política” – insisteixen. Respecte a això, LA UNIÓ fa un pas més enllà i qüestiona la postura del Ministeri que, no solament no exerceix d’àrbitre sinó que, a més, desvia la seua mirada cap a les macromagnituds, mentre la indústria i la distribució es reparteixen el pastís, a costa dels consumidors i els llauradors i ramaders.

En la seua carta també demana LA UNIÓ més pressupostos per al control, vigilància i investigació en la sanitat vegetal. La Xylella fastijosa ja està en el nostre territori i malgrat recolzar el pla establert, cal dotar les indemnitzacions de major pressupost i pagar-les ja.
En la mateixa línia, l’organització assenyala que 2018 hauria de ser l’any en què aborde un nou enfocament per a la sanitat animal, que cerque l’eficàcia en la lluita contra malalties com la tuberculosi, brucel·losi o llengua blava mitjançant mesures integrals i no fonamentades en el sacrifici massiu de bestiar i immobilitzacions indiscriminades, que acaben conduint a la ruïna a les explotacions sense erradicar la malaltia.

La carta de LA UNIÓ la tanca una petició per a disposar en el futur, amb la Reforma que s’aborde en 2018, d’una PAC que se centre en els llauradors i ramaders professionals europeus reforçant la seua posició en la cadena agroalimentària, disposant de mesures per a prevenir crisis les sectorials i que protegint el nostre model d’agricultura rendible i sostenible enfront de competències deslleials de l’exterior. “Tant de bo que la carta no caiguera en sac trencat i que el nou any portara alegries i bons sabors al medi rural, com mereixen tots aquelles i aquells que ho treballen diàriament de sol a sol.” – conclouen.