La Universitat de València, tercera d’Espanya en mobilitats Erasmus+

Itàlia, Regne Unit, Alemanya i França són, per aquest ordre, les destinacions preferides.

La Universitat de València és la tercera universitat espanyola amb major nombre de mobilitats Erasmus sortints, amb un total de 1.992 sol·licituds adjudicades per al pròxim curs, 2019-2020. Itàlia, Regne Unit, Alemanya i França són, per aquest ordre, les destinacions preferides. Espanya és el tercer país en enviament d’estudiants a Europa.

Les dades es desprenen de la concessió de beques Erasmus per a Espanya realitzada pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE).

Aquestes mobilitats recullen els intercanvis de l’estudiantat per a dur a terme un període d’estudis en els cicles de grau i màster, així com la realització de pràctiques a l’estranger. També contemplen les estades de docència per a professorat o de coneixement de bones pràctiques per al personal d’administració i serveis.

També la Universitat de València és la tercera universitat amb major nombre d’’studiants Erasmus rebuts de tot Europea. Prop de 2.500 estudiants europeus estan realitzant els seus estudis en la Universitat dins del programa Erasmus en el curs 2018-19. Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit són, per aquest ordre, les nacionalitats amb major nombre d’estudiants entrants.

En 1987 va nàixer el programa ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) per a fomentar l’intercanvi d’estudiants en les universitats europees. La Universitat de València ha participat des d’aquell any en el programa i ha aconseguit prop de 50.000 estudiants –incloent estudiants entrants i sortints– hagen participat en aquest programa.

El SEPIE destina 102 milions d’euros a mobilitat universitària, dels quals 29 milions corresponen al cofinançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, la qual cosa permetrà 58.012 mobilitats d’ensenyament superior. A més, la Universitat de València continuarà donant suport a la participació dels seus estudiants en el programa Erasmus+ amb un sistema propi de beques i reforçant la participació de la institució en altres accions del programa, com la mobilitat amb països associats o com la participació en projectes europeus.

CatalanSpanish