Labora concedeix 54,9 milions en ajudes perquè 535 entitats locals puguen contractar persones menors de 30 anys

Aquestes ajudes del Pla Avalem Joves Plus permetran la contractació de prop de 3.000 persones joves en la Comunitat Valenciana

Prop de 3.000 joves podran començar a treballar en entitats locals de la Comunitat Valenciana gràcies a les ajudes del Pla Avalem Joves Plus. En concret, el Servei Valencià d’Ocupació (Labora) ha concedit un total 54.900.000 en ajudes a 535 entitats per a la contractació de persones joves menors de 30 anys.

El repartiment d’aquestes subvencions, que van dirigides tant a persones qualificades com a persones sense qualificació, s’ha distribuït en funció del percentatge d’atur juvenil inscrit a cada municipi.

A la província d’Alacant, el total de les ajudes ascendeix a 13,1 milions, es beneficiaran 121 entitats i es podran contractar unes 712 persones joves. A la província de València, les subvencions arriben a un total de 32,8 milions d’euros a 281 entitats locals per a la contractació d’unes 1.742 persones. A la província de Castelló, s’han concedit ajudes per un valor de 8,9 milions d’euros a un total de 133 entitats locals, que permetrà contractar unes 492 persones

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat “la importància de generar oportunitats d’ocupació per a les persones joves menors de 30 anys perquè puguen acabar la seua formació i anar adquirint una experiència que els facilite la seua inserció definitiva en el mercat laboral”.

També que aquestes oportunitats arriben “al major nombre possible de municipis, sobretot als més xicotets i als d’interior, per millorar l’ocupabilitat de les persones joves en tots els racons del nostre territori i, així també lluitar contra la despoblació”.

El secretari autonómic d’Ocupació, Enric Nomdedéu ha recordat “en l’anterior Legislatura, des de Labora vam dissenyar i vam posar en marxa una estratègia per reduir l’atur juvenil, l’anomenat Pla integral de Formació i Ocupació per a Joves 2016-2020, finançat amb fons europeus”, i que “Avalem Joves Plus és una de les iniciatives i de les accions directes previstes en aquesta estratègia”.

Pla Avalem Joves Plus

El Pla Avalem Joves Plus està format per dos programes d’incentius (Empuju i Emcuju), dirigits a entitats locals, diputacions, mancomunitats i organismes autònoms per a la contractació de persones joves que figurEn inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquestes subvencions estan cofinançades amb els fons de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil de la Unió Europea, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

El programa Empuju, va destinat a la contractació de persones joves en general. El programa Emcuju, va destinat a la contractació de persones joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

S’entén que la persona jove compta amb una qualificació professional quan té alguna de les següents titulacions: llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, grau universitari, estudis de postgrau universitari, doctorat, tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada o certificat de professionalitat.

ValenciàEspañol