L’acondicionament provisional de la connexió del Passeig Gregori Maians amb el sector 15 ja està obert al trànsit a Oliva

Des de la Regidoria d’Obres i Serveis que dirigeix el regidor Blai Peiró s’ha assenyalat que era totalment necessària i urgent l’acondicionament d’esta zona a causa dels problemes que provocava als ciutadans i al trànsit.
Les actuacions s’han realitzat per part de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis i s’ha actuat al voltant de la futura zona pública de vials i passeig.

El regidor Blai Peiró ha manifestat “lamentar que el solar privat que queda entre ambdues zones i que és de titularitat privada no haja acceptat que també s’acondicionara provisionalment fins que es portaren endavant les obres d’urbanització definitiva”.

La Unitat d’Actuació núm. 11 engloba eixa zona i tots els terrenys que es troben ubicat front al col·legi Hort de Palau. El regidor d’Obres i Serveis que, al mateix temps també dirigeix el departament de Planejament Urbanístic, ha manifestat que l’equip de govern està treballant per tal d’accelerar l’execució d’esta UA núm11.
En esta zona sols resta perfilar un annex complementari que engloba el traçat de la línia elèctrica des de l’estació situada al Pont de Bolo fins a la dita UA. “Una vegada es conega el cost exacte del projecte complementari d’electricitat, l’equip de govern es reunirà amb els propietaris dels solars per tal de plantejar la realització de les obres d’urbanització”.