viernes, 24 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació inicia l’admissió telemàtica per a ESO, Batxillerat i FP

Les famílies i l'alumnat major d'edat poden obtenir la clau d'admissió per a dur a terme el procés d'admissió des de casa.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport inicia este dimecres 17 de juny i fins al 25 de juny l’admissió telemàtica als nivells d’ESO, Batxillerat i FP en ‘telematricula.es’.

Cal recordar que per a primer d’ESO no cal fer el procés d’admissió llevat que es vulga canviar de centre. Tot l’alumnat de sisé de Primària que promociona a ESO el pròxim curs té la plaça assegurada al centre de Secundària al qual està adscrit el seu col·legi.

En el pas de 4t d’ESO a Batxillerat, tot l’alumnat que opte a estudiar en un centre sostingut amb fons públics ha de fer el procés d’admissió. L’oferta dels centres sostinguts amb fons públics per al pròxim curs en primer de Batxillerat està al voltant de les 30.500 places: 11.400 a les comarques d’Alacant, 3.500 a les de Castelló i 15.600 a les València.

En el cas del pas de 4t d’ESO a Formació Professional, també. L’oferta de places de primer curs en els centres sostinguts amb fons públics d’FP és d’unes 49.000. Concretament, són més de 7.100 en FP Bàsica, prop de 23.000 en cicles de grau mitjà i vora 18.900 en cicles de grau superior. Per comarques, l’oferta de places d’FP a Alacant és de prop de 17.400, de 5.800 a Castelló i 25.800 a les de València.

Totes estes vacants ja es poden consultar per centre en la secció específica de ‘consultar ací’. L’alumnat que vulga canviar de centre també pot conéixer les places lliures que hi ha disponibles en els quatre cursos d’ESO, els dos de Batxillerat i en els dos cursos de tots els cicles d’FP de grau mitjà i superior.

La finestra ‘Clau d’admissió’

El primer pas per a fer la tramitació telemàtica és generar la clau d’admissió per a fer el tràmit telemàtic d’admissió. En la finestra ‘Clau d’admissió’ es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, en el cas dels menors d’edat, i en el cas dels majors d’edat poden realitzar directament la tramitació.

Se’ls demanarà també el número de suport IDESP (codi de nou lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’omplir les mateixes dades però amb el NIE. A banda de posar el NIE, serà necessari omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.

Una vegada feta esta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés, que disposa d’un identificador i una contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra ‘Procés d’admissió’ en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar un màxim de deu opcions.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on volen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.

Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En estos punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, se’ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Una finestra de ‘telematricula.es’ per a cada pas del procés

Una vegada completada la sol·licitud telemàtica d’admissió, que en ESO, FP i Batxillerat es pot presentar des de hui fins al dijous 25 de juny vinent, només quedaran tres passos que s’activaran a mesura que avance el calendari de matriculació.

Hi ha la finestra ‘Llistes provisionals’ d’admesos a la qual es podrà entrar per a consultar els resultats. Si no s’hi està conforme, s’hi poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha per a esta finalitat, en què es desplegarà el formulari electrònic corresponent. Per a tramitar les reclamacions s’ha d’utilitzar la clau d’accés.

Les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es publicaran el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions des d’este dia fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 de juliol.

En el cas de l’FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol. Es podrà reclamar del 13 al 15 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 27 de juliol. Pel que fa al grau mitjà i grau superior d’FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol i es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol.

El final del procés: la matriculació efectiva

Una vegada els sol·licitants saben on es poden escolaritzar, hauran d’acudir al centre a fer la matrícula efectiva de manera presencial quan s’òbriguen els terminis de matriculació de cadascuna de les diferents etapes educatives.

Tant en Batxillerat com per a l’alumnat d’ESO s’han establit dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l’1 i 2 de setembre. En FP Bàsica la matriculació serà del 22 al 28 de juliol, i de l’1 al 9 de setembre en els cicles d’FP de grau mitjà i superior.

Les famílies han de contactar amb el centre educatiu en concret on han obtingut plaça per al pròxim curs per als seus fills i filles o bé consultar el seu web específic, per a conéixer dins dels diferents períodes de matrícula quin dia i a quina hora han d’acudir a fer la matrícula.

Aquell dia s’haurà d’aportar en paper tota la documentació sol·licitada. El centre verificarà els documents o les situacions al·legades en el procés d’admissió telemàtica.

En el cas de l’alumnat menor d’edat, si durant l’admissió telemàtica s’ha marcat la casella de no convivència dels progenitors, s’haurà d’aportar la signatura del pare, mare, tutor/a legal que no ha fet la sol·licitud de plaça i consignar-ne les dades.

Sorteig de lletres de desempat

Les lletres que establiran l’ordre d’adjudicació de places en cas d’empat en la baremació, segons el sorteig realitzat davant de notari, són QU per al primer cognom i OO per al segon cognom. Cal recordar que s’ha modificat la fórmula per a fer-ho encara més just, de manera que s’ha optat per un sistema de doble lletra en lloc d’una sola.

Les lletres de desempat s’utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre els aspirants. Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més alta obtinguda successivament en els nou criteris establits. Tanmateix, quan hi ha candidats empatats és quan s’utilitza el sistema de lletres per a desempatar, en cas que hi haja més sol·licituds que places en este centre educatiu.

Balanç del procés telemàtic d’admissió en Infantil i Primària

La nova plataforma telemàtica per a sol·licitar plaça en els centres educatius sostinguts amb fons públics ha funcionat perfectament per a les famílies que han sol·licitat plaça en Infantil i Primària per al pròxim curs. S’han comptabilitzat 53.129 sol·licituds de places escolars: 20.451 a les comarques d’Alacant, 6.132 a les de Castelló i 26.546 a les de València.

De les 53.129 sol·licituds de plaça confirmades, 44.611 són d’Infantil i 8.518 de Primària. A les comarques d’Alacant s’han confirmat 17.331 sol·licituds d’Infantil i 3.120 de Primària, mentre que a les de Castelló s’han confirmat 5.442 d’Infantil i 690 de Primària i a les de València 21.838 sol·licituds d’Infantil i 4.708 de Primària.

Últimas noticias

Contenido relacionado