20:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament de Carcaixent convoca els Premis per l’ús del valencià en les Falles 2017

L’Ajuntament de Carcaixent ha fet pública la convocatòria dels Premis per l’ús del valencià en les Falles del 2017, a través de l’Oficina Municipal d’Ús i Promoció del Valencià, amb la col·laboració de la Junta Local Fallera de Carcaixent.

Un any més, s’ha volgut premiar l’important paper de les Falles a l’hora de valorar totes les expressions de la cultura popular i en el procés de normalització de l’ús del valencià, tant des del seu propi funcionament intern com en les activitats en què fan partícips diversos sectors socials de Carcaixent i visitants forans. Així, estos premis responen als objectius marcats per part de la Regidoria de Promoció Lingüística dins de les actuacions de normalització de l’ús del valencià en el món associatiu carcaixentí i faller en particular, que són, entre d’altres, la valencianització integral del món faller, la millora de la qualitat del valencià en les comunicacions falleres i prestigiar l’ús del valencià entre el col·lectiu faller, factors que han anat contribuint de forma ben satisfactòria a l’ús adequat i digne del valencià durant les 18 convocatòries anteriors.

A més, com s’ha manifestat des de l’àrea de Promoció Lingüística, l’ús de la llengua ha sigut uns dels elements que ha tingut en compte la UNESCO en declarar, recentment, les Falles Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. Entre altres elements de la festa, la UNESCO ha valorat la rica cultura escrita generada per les Falles en unes formes literàries particulars com són els llibrets i les crítiques dels monuments, conformats per gèneres literaris associats a l’activitat de les comissions falleres (oratòria, teatre, poesia, narrativa, etc.), que connecten amb la literatura popular i tradicional que tenen el valencià com a llengua de transmissió i que és, precisament, el que es vol fer valdre en esta convocatòria de premis.

Últimas noticias

Contenido relacionado