15:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament de Carcaixent regula l’ús de les escoles fora de l’horari lectiu

L’Ajuntament de Carcaixent ha aprovat un reglament per a la utilització de les instal·lacions i dependències dels centres educatius públics de Primària i Infantil de la localitat. L’objectiu fonamental és regular-ne l’ús, fora de l’horari lectiu, per part d’associacions i col·lectius sense ànim de lucre i fomentar, així, el desenvolupament d’activitats educatives, culturals, artístiques, esportives, associatives o de caràcter social. En estos moments, el reglament es troba en període d’exposició pública perquè s’hi puguen presentar reclamacions i/o suggeriments.

Tot i que alguns centres ja cedeixen de forma habitual les seues instal·lacions a determinades associacions o entitats perquè hi realitzen activitats fora de l’horari escolar, no existia un marc normatiu que determinara un procediment d’actuació. Per este motiu, i ja que es tracta d’espais públics, des de la Regidoria d’Educació es va plantejar la necessitat de posar-los a l’abast de la ciutadania. Les úniques condicions que s’hi estableixen és que les activitats organitzades no interferisquen en les activitats dels centres i que els sol·licitants siguen organitzacions o entitats sense ànim de lucre.

D’esta manera, l’Ajuntament de Carcaixent i els centres posen a disposició de les associacions i entitats locals les instal·lacions esportives, la sala d’actes, els patis i les aules, perquè puguen acollir tallers o activitats esportives, artístiques, culturals o de caràcter social, sempre que no contradiguen els objectius generals de l’educació i respecten els principis democràtics de convivència. Aquells que vulguen fer ús de les instal·lacions d’un col·legi hauran de garantir el bon desenvolupament de l’activitat, aportar el personal necessari i, especialment, vetlar perquè no es causen desperfectes. En el cas que se’n produïren, l’entitat seria responsable d’abonar l’import dels danys.

Últimas noticias

Contenido relacionado