L’Ajuntament d’Alacant inverteix mig milió d’euros en projectes EDUSI

Millores en mobilitat per als vianants, una aplicació informàtica per al castell Santa Bàrbara, desenvolupar un quadre de comandament per a la Policia Local i implementar un sistema de seguretat informàtica són els quatre projectes que rebran les inversions aprovades en la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local d’Alacant ha aprovat una inversió total de 573.598,84 euros que seran repartits en quatre projectes en l’àmbit d’acció de l’EDUSI. La millora d’accessibilitat per als vianants, el desenvolupament d’una aplicació informàtica per visitar el castell Santa Bàrbara, implantar un sistema de seguretat informàtica o el desenrotllament d’un quadre de comandament per a la Policia Local són els quatre projectes en els quals l’Ajuntament assumirà la meitat de la inversió, i l’altre 50% estarà cofinançat per la Comissió Europea dins del plantejament de l’Eix Urbà de Programa Operatiu de creixement Sostenible i del FEDER.

La primera obra de mobilitat i accessibilitat per als vianants estarà entorn del carrer Alcalde Suárez Llanos, al barri de les Carolines, amb un pressupost de 461.000 euros i quatre mesos de durada. Les obres estaran situades en el nucli urbà on es troba el Centre Cultural Les Cigarreres que anirien des del carrer Sant Carlos, fins a l’Avinguda Poeta Zorrilla i Plaça Pío XII. Amb aquesta actuació s’aconseguiria l’adaptació de les interseccions que millorarien la mobilitat per als vianants, reurbanitzant el carrer Alcalde Suárez Llanos amb els carrers Espronceda, Agost, Doctor Ferran i Elda. Les voreres en aquests carrers s’ampliassen entre 2,9 i 3,2 metres d’ample, així com un estacionament de 2 a 2,25 metres. En aquest projecte està contemplat que es posen en les voreres empedres i lloses prefabricades en formigó, la substitució de l’enllumenat per uns de LED, canvi de mobiliari urbà i es plantaran arbres i arbustos amb el seu corresponent reg.
El segon projecte és el desenvolupament d’una aplicació informàtica, que agilitze les reserves als accessos, tant per l’ascensor com amb autobús, al castell Santa Bàrbara i el pressupost és de 24.930 euros. El tercer projecte aprovat és la implantació d’un sistema de seguretat informàtica que continga un portal captiu i un repositori de registres d’activitat, el pressupost amb el qual explica és de 53.300 euros. Finalment, s’ha aprovat la convocatòria d’un procediment obert simplificat per a adjudicació del contracte de serveis de desenvolupament d’un quadre de comandament per a la Policia Local de l’Ajuntament alacantí amb una despesa total de 34.368,84 euros.

Adjudicació de treballs del Centre Tradicional

Així mateix, també s’ha aprovat en Junta l’adjudicació del contracte per realitzar els treballs tècnics per a la viabilitat i sostenibilitat de l’aplicació de la metodologia en la peatonalització del centre tradicional: eix avinguda Constitució, carrer Bailén, carrer Castanys i plaça Gabriel Miró, a favor de la Unió Temporal d’empreses -UTE- “Peatonalització Alacant Centro Comercial UTE“, l’oferta de la qual ha estat identificada com l’econòmicament més avantatjosa per import de 72.600 euros, que es realitzarà en sis mesos.

La UTE està formada per les empreses “IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.O. – A-Enginya Research and Consulting, S.L.”, Unió Temporal d’empreses, Llei 18/82, amb la marca comercial de “Peatonalització Alacant Centro Comercial UTE”, l’oferta de la qual ha estat identificada com l’econòmicament més avantatjosa, el pressupost base de licitació va ser de 96.800 €, admetent-se proposicions a la baixa. Aquest projecte comptarà amb un procés de participació ciutadana imprescindible que serà vital per escoltar totes les propostes que es portaran avance per a la peatonalització. La metodologia del projecte contempla quatre fases, una primera en la qual s’elabora els estudis funcionals, que contemplen una anàlisi especial de la situació real. Una segona fase amb propostes d’alternatives a l’ordenació i tractament en els diferents tipus de vies. La tercera fase compta amb la participació ciutadana tutelat per l’Ajuntament, recollint l’opinió i les propostes dels residents, comerciants, empresaris, entitats i associacions. La quarta i última fase contempla la redacció dels documents definitius i el projecte final amb la proposta a executar.

 

Trasllat Torre Placia

La Torre Placia situada al carrer Campoamor, es traslladarà a la parcel·la municipal situada entre les avingudes Pinto Pérez Gil, Conrado Albadalejo i el carrer Joana Francés. Els treballs de desmuntatge de la torre, el seu trasllat i reconstrucció té un import d’1.754.500 euros. L’autorització del trasllat de la torre ho va aprovar el 12 de maig de 2017 el Consell de Ministres mitjançant un Decret, ja que, es tracta d’un immoble declarat Bé d’Interés Cultural i que l’Ajuntament va decidir adquirir.

: Valencià

Publicidad