L’Ajuntament de Sagunt inicia el termini per a la intervenció d’urgència en l’Alqueria de l’Aigua Fresca

Les obres intentaran respectar al màxim la construcció original i frenar l'estat de deterioració actual

L’Ajuntament de Sagunt ha signat l’acta de replanteig que dóna inici oficial al termini per a la intervenció d’urgència en l’Alqueria de l’Aigua Fresca de Sagunt, donada la necessitat de frenar el seu estat de deterioració actual i poder garantir que l’edifici no arribe a l’estat de ruïna total abans que es puga procedir a les obres de restauració. L’obra ha sigut adjudicada a l’empresa Enrique Ignacio Artola S.L. per un import de 131.285 € (IVA inclòs). A més, per primera vegada l’Ajuntament ha inclòs en les bases del contracte que l’empresa responsable de les obres organitze visites guiades perquè les persones interessades puguen conéixer com es duu a terme una restauració. Es tracta d’una inversió municipal cofinançada per la Diputació de València.

El regidor de Patrimoni Cultural, Pablo Abelleira, afirma que aquesta intervenció està destinada a evitar la degradació del conjunt i, sobretot, “establir les bases d’investigació del pla especial que s’exigeix a tots els monuments que són bé d’interés cultural”. Abelleira apunta que es realitzaran una sèrie de sondatges arqueològics, així com mesures de consolidació de les façanes de l’edifici, uns nous forjats i una nova coberta.

Rovira  

L’Alqueria de l’Aigua Fresca, també coneguda com a l’Alqueria de Montiver, té la declaració de monument com a immoble fortificat de més de 100 anys, dins de la tipologia d’edifici agrícola o residencial fortificat, segons la legislació de Patrimoni Cultural Valencià. L’Alqueria no té funció habitable ni defensiva actualment, sent el seu principal objectiu el de ser un monument visitable perquè en prenga coneixement i la seua pròpia divulgació.

Per tant, els criteris bàsics a aplicar en aquesta actuació s’intentaran cenyir exclusivament a aquells més funcionals en relació al servei bàsic de l’estructura, respectant la informació tipològica i constructiva dels diferents forjats, voltes, escales i cobertes tant de l’edifici d’habitatge com de la torre.

Les labors de recuperació garantiran la conservació dels seus valors constructius originals, sense generar distorsions entre els elements preexistents i els nous. L’objectiu serà el d’aconseguir el millor nivell d’acte-conservació i manteniment, resolent els danys oposats en els elements de l’edifici. A més, tant a la torre com en l’habitatge, es durà a terme un aixecament fotogramètric que reflectisca l’estat actual del conjunt, i també l’estat del resultat final, documentant així l’abast de les obres proposades.

PublicitatJuega Limpio Orihuela