Les obres de l’aparcament del Mercat Central de València finalitzen el 7 de Desembre

L'Ajuntament ha concedit 53 dies de pròrroga perquè la constructora ha justificat un retard en els tràmits relatius al subministrament elèctric del nou equipament.

mercat

L’aparcament «Centre històric-Mercat Central» estarà obert al públic a partir del 7 de desembre, segons el pla previst pel regidor de Mobilitat Sostenible, que va anunciar «l’obertura d’este equipament abans de la campanya de compres de Nadal». La data ha estat marcada hui per la Junta de Govern que ha acordat la concessió d’una pròrroga de 53 dies sol·licitada per l’empresa adjudicatària de la construcció.

La causa que, segons el parer de la direcció d’obra, augmenta el termini d’execució de l’aparcament ha sigut l’increment, respecte a la previsió inicial establida en el pla d’obra, del temps necessari per a la tramitació i autorització administrativa dels projectes elèctrics de la Línia de Mitjana Tensió i del Centre de Seccionament per a la connexió i subministrament elèctric de les obres.

L’informe de la direcció d’obra considera que estes causes deriven de circumstàncies que no depenen de l’execució d’esta, i, per tant, els retards produïts per estes causes no són responsabilitat del contractista, per la qual cosa estima «adequat» concedir una ampliació del termini d’execució i establir la nova data de finalització de les obres el dia 7 de desembre de 2018.

Tenint en compte els informes de la direcció d’obra, el Servici de Mobilitat també ha informat favorablement sobre la concessió de la pròrroga, «que encaixa en el pla inicial previst des de la Regidoria d’obrir l’aparcament abans de la campanya nadalenca de compres».

Publicitat