jueves, 23 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Generalitat exerceix l’acció popular en l’assassinat d’una dona a Villanueva de Castellón

La Llei 7/2012 indica que la Generalitat exercirà l'acció popular en judicis per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort.

El Consell ha autoritzat l’Advocacia General de la Generalitat per a exercitar l’acció popular en el cas relacionat amb l’assassinat a Villanueva de Castellón de Mónica, una dona de 37 anys, víctima de violència masclista.

El succés, ocorregut el mes de març passat, constitueix un cas de violència de gènere, un problema d’àmbit social públic d’interés general que obliga els poders públics a actuar de manera activa amb l’objectiu d’aconseguir la plena erradicació dels maltractaments.

L’article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix que la conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l’exercici de l’acció popular, a través de l’Advocacia General de la Generalitat, o d’advocades o advocats col·legiats, en els supòsits d’agressions físiques domèstiques en els quals es cause la mort o lesions greus a dones residents en la Comunitat Valenciana.

La Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 58 que la Generalitat exercirà l’acció popular en tots els procediments penals que se seguisquen per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en els quals es genere alarma social o produïsca lesions greus i invalidants. En el seu cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.

Així mateix, la Llei 10/2005, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica disposa que correspon als advocats de la Generalitat integrats en l’Advocacia General de la Generalitat la representació i defensa en judici.

Protocol d’actuació

El Consell va aprovar la proposta d’Actuació Institucional de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en cas d’assassinats de dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat de conjuminar esforços i visibilitzar de manera conjunta el rebuig als actes de violència de gènere, en aquells casos en què es produïsca la mort d’una dona o dels seus fills o filles en la Comunitat Valenciana.

Este protocol inclou, com a norma general, la realització d’una concentració de repulsa a la porta del Palau de la Generalitat i en la de cadascuna de les conselleries.

Últimas noticias

Contenido relacionado