sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’AVL se manifesta en contra de la sentència que no permet comunicar-se entre administracions en valencià

Segons l'AVL "la finalitat del Decret del Consell era assolir una presència equitativa de les dos llengües oficials en l’àmbit de l’Administració valenciana."

L’Acadèmia Valenciana de la llengua ha assenyalat en un comunicat que no comparteix la sentència del Tribunal Suprem que no permet comunicar-se en valencià entre les administracions de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear.

Esta resolució del TS, amb data de 2 de juny, va fallar “no pertocar” al recurs de cassació interposat per l’advocacia de la Generalitat i per Intersindical Valenciana contra la sentència 319/2018, de 17 de juliol, de la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La sentència recorreguda declarava al juliol de l’any passat la nul·litat de part del Decret 61/2017 de la Generalitat Valenciana que regula l’ús del castellà i del valencià en l’administració pública autonòmica.

Segons l’Acadèmia Valenciana de la Llengua vol manifestar que no compartix l’argumentació utilitzada pel tribunal referida a la falta de validesa jurídica del concepte «àmbit lingüístic». Este concepte està plenament assumit pel nostre ordenament jurídic en l’article 4 de la Llei 7/1998, de Creació de l’AVL, en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa i la denominació de l’entitat del valencià, aprovat per la institució l’any 2005, i  per les definicions de valencià i català que figuren en el Diccionari normatiu valencià. “Cal recordar que l’Estatut d’Autonomia, que forma part del bloc de constitucionalitat, determina que l’AVL és la institució de la Generalitat Valenciana que té la competència per a establir quina és la naturalesa i l’entitat del valencià. D’altra banda, el fet d’impedir la comunicació en la llengua compartida entre administracions públiques de diferents comunitats autònomes vulnera la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, signada i ratificada per Espanya.”

A més, des de l’organisme de la Generalitat entenen que la sentència no protegix la igualtat dels ciutadans pel que fa als seus drets lingüístics, ja que impedix l’adopció de les mesures més bàsiques de foment de l’ús del valencià, les quals són una obligació per a totes les administracions i institucions públiques. “La finalitat del Decret del Consell era assolir una presència equitativa de les dos llengües oficials en l’àmbit de l’Administració valenciana.”

En el comunicat asseguren que la sentència és “contrària a la normalització del valencià, es fa evident una vegada més que hi ha una necessitat urgent d’establir el requisit lingüístic d’accés a la funció pública per a poder garantir el dret de tots els valencians a ser atesos i rebre els escrits administratius en la seua llengua preferent.”

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha conclós amb un suport clar al Consell en totes aquelles accions que puga emprendre per a la defensa de l’ús i la normalització del valencià en l’Administració Pública.

Últimas noticias

Contenido relacionado