L’educació pública ha de ser una prioritat per al nou govern de Pedro Sánchez

Amb la superació de la moció de censura presentada pel grup socialista en el Congrés dels Diputats, valorada positivament per STEPV i la Confederació STEs-i, el president Pedro Sánchez ha d'abordar amb urgència la recuperació i la dignificació de l'educació pública

Després del recent fracàs del Pacte Educatiu, és necessari agilitar els treballs per a la derogació de la LOMQE, implementant primer totes aquelles mesures que paralitzen els aspectes més negatius d’aquesta. Per això, és imprescindible recuperar el diàleg amb els sindicats i la comunitat educativa, menystinguts constantment per l’executiu de Mariano Rajoy. L’escola pública ha de ser l’eix vertebrador de l’ensenyament, i per això és imprescindible que siga igualitària, compensadora de les desigualtats, democràtica, laica, coeducadora, respectuosa amb les diferents llengües i cultures de l’estat, i lliure dels interessos privatitzadors i ideològics de les elits conservadores.

Igualment, és urgent revertir totes les retallades educatives i, amb això, la derogació in-mediata del RD 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu. Reduir les ràtios d’alumnat en les aules o reduir les hores lectives del professorat és imprescindible per a millorar la qualitat educativa, i també millorar substan-cialment la política de beques i ajudes a l’estudi en tots els trams educatius, així com adequar els preus universitaris en benefici de la igualtat d’oportunitats.

Els índexs d’interinitat del professorat del sistema educatiu públic són insuportables i contraris a les directrius de la Unió Europea. En la passada legislatura, l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública, subscrit pel Ministeri d’Hisenda i els sindicats CCOO, UGT i CSI-F, suposa segons el parer de STEs-i una solució deficient, traumàtica i injusta que dubtem que solucione el problema, més bé el pot agreujar. Aquest Acord impedeix que es recuperen els aproximadament 40.000 llocs de treball perduts amb les retallades imposades amb l’excusa de la crisi econòmica, al mateix temps que amenaça amb l’exclusió laboral els qui no superen els processos selectius en marxa, processos selectius regits per un sistema extraordinari d’accés a la docència rebutjat per la majoria sindical i que no assegura la consolidació del professorat interí com a funcionariat de carrera. Urgeix, doncs, negociar un nou sistema d’ingrés i, mentrestant, garantir l’estabilitat laboral del personal afectat.

STEPV i STEs-Intersindical espera del govern de Pedro Sánchez la recuperació del diàleg social a través de la taula sectorial del MECD, així com la posada en marxa de la negociació amb les i els representants de la comunitat educativa de l’ensenyament públic a fi de derogar la LOMQE i establir un nou marc normatiu que responga a les reivindicacions socials exposades.

Publicitat