L’equip de govern d’Alacant defensa “el dret dels pares a triar la llengua vehicular”

PP i Cs presenten una Declaració Institucional conjunta que planteja derogar els articles de la Llei de La Generalitat per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.

PublicitatAVL

Les portaveus del Partit Popular, María del Carmen d’Espanya, i Ciutadans, María del Carmen Sánchez, a l’Ajuntament d’Alacant ha signat una Declaració Institucional conjunta per a ser debatuda en el pròxim ple que planteja “la defensa” del dret dels pares a triar la llengua vehicular en l’educació dels seus fills.

En l’escrit formalitzat davant la secretaria del Ple s’indica que “la Llei 4/2018 de 21 de febrer per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià és un text que lluny de contemplar la diversitat cultural i la riquesa de l’idioma l’única cosa que persegueix és la consecució de fer prevaldre la llengua valenciana sobre la resta de llengües, no sols les vehiculares en l’Estat espanyol, sinó també d’altres llengües estrangeres donant una falsa aparença de projecció global que res té a veure amb la realitat”.

PublicitatRovira  

A més, en l’exposició de motius de la Declaració Institucional, s’explica que “el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va assenyalar en la sentència núm. 165/18 que existien preceptes clau que feien contrari a dret el model lingüístic proposat pel Consell del Botànic. Hi havia preceptes contraris a dret en el decret núm. 9/2017, de 27 de gener del Consell, i hi ha preceptes contraris a dret en la llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, ja que repeteixen moltes qüestions del decret anul·lat pel TSJCV. Pel que l’aplicació de la llei 4/2018 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana és del tot qüestionable”.

Els Grups Municipals Popular i Ciutadans fan constar en el seu VAIG DONAR que defensen la pluralitat i el dret que tenen les famílies a triar l’educació que volen per als seus fills.

Per tot el que s’ha exposat, l’equip de govern de l’Ajuntament de l’Alacant demana al ple que “declare inalienable el dret fonamental dels pares a decidir i triar l’educació dels seus fills, i l’obligació ineludible de les Administracions Públiques de garantir l’exercici d’este dret, i reconéixer qualssevol impediments o traves per a això”.

També es reclama que el ple de l’Ajuntament d’Alacant inste al Consell de la Generalitat Valenciana a derogar els articles de la Llei 4/2018 de 21 de febrer de La Generalitat per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià “que suposen la vulneració a les excepcions contemplades en la Llei d’Usos i Ensenyaments del Valencià, garantint el dret dels pares a l’elecció de la llengua vehicular en l’educació dels seus fills d’acord amb la singularitat del territori en el qual es resideix”.

A més, s’insta a la Conselleria d’Educació que qualsevol instrucció que se li done als centres sobre la implantació de la Llei 4/2018 del Plurilingüisme que està prevista per al pròxim curs 2020-2021 siga per escrit per a donar suport jurídic als centres educatius.

Finalment, la Declaració Institucional conjunta planteja aprovar els projectes lingüístics de centre d’acord amb la planificació (en la qual almenys el 30% dels centres, en cada àrea d’influència, oferisquen línies en castellà) els resultats acadèmics i una consulta vinculant a totes les famílies i reclama vetlar perquè hi haja una oferta suficient en castellà i en valencià perquè les famílies puguen exercir el seu dret a triar la llengua en la qual vulguen que els seus fills siguen escolaritzats.