Les oposicions per a 3.575 places docents arrancaran el 17 de juny del 2020

Les oposicions per a 3.575 places docents arrancaran el 17 de juny del 2020

Publicitat

Les oposicions a la Comunitat Valenciana per a cobrir un total de 3.575 places docents arrancaran el 17 de juny del 2020, segons han anunciat la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

El departament que dirigeix Vicent Marzà destaca l’acord amb els sindicats docents representats en la Mesa Sectorial d’Educació del calendari d’oposicions del 2020, que fixa que la part A del primer examen es desenvoluparà dimecres 17 de juny del 2020, mentre que la part B s’escometrà l’endemà, dijous 18.

PublicitatRovira  

La negociació en la Sectorial de la proposta del decret que regula aquesta oferta d’ocupació pública de personal docent no universitari, que inclou 3.575 places d’ingrés lliure de professors de Secundària i altres cossos, seguirà avançant en pròximes dates amb la definició per especialitats dels llocs oferits.

L’avançament de les proves pel que fa a l’any passat en una setmana i un dia ofereix “un major marge de temps per a abordar tots els terminis del procés de la fase d’oposició com ara la correcció, publicació de llistes provisionals, reclamacions i publicació de les notes definitives, així com de la fase de baremació dels mèrits i les possibles reclamacions”, subratlla la Conselleria en un comunicat.

NO COINCIDIR AMB FOGUERES

A més, estes dates s’han acordat per a evitar coincidir amb les festes de Fogueres de Sant Joan, que l’any vinent començaran dissabte 20 de juny. En aquest sentit, recorden que dimecres 24 de juny serà festiu a tot el territori valencià i dijous 25 també ho serà a la ciutat d’Alacant.

En total, l’oferta d’ocupació pública suma 4.295 places. La gran majoria, 3.575 places, corresponen al torn d’ingrés lliure. En aquestes places s’inclouen les 711 convocades i no cobertes en les oposicions del juny passat.

Per cossos, les 3.575 places corresponents al torn d’ingrés lliure es repartixen de la següent manera: 2.771 són per al cos de professorat d’Ensenyament Secundari; 583 pertanyen al cos de professorat tècnic de Formació Professional; 60, al de professorat d’escoles oficials d’idiomes; 33, al de catedràtics de Música i Arts Escèniques; 41, al de professorat de Música i Arts Escèniques; i les últimes 87 s’han assignat al cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

RESERVA DIVERSITAT FUNCIONAL

La reserva per a opositors amb diversitat funcional ascendeix a 250 places. En cadascun dels sis cossos hi ha una reserva del 7 per cent de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 per cent. Per tant, de les 3.575 places del torn d’ingrés, es reserven 250.

Les altres 720 places de l’oferta es convocaran per a la seua provisió mitjançant els processos corresponents al torn d’accés a cos superior, sense que aquestes vacants computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius.

Per al torn d’accés a cos superior es convoquen 133 places per a entrar en el cos de professorat de Secundària, 580 per al de catedràtics i 7 per a incorporar-se a la Inspecció Educativa.

PublicitatJuega Limpio Orihuela