Les taules de treball amb les diputacions una aposta d’Igualtat com a instrument regularitzador de competències en matèria social

El sotssecretari de Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Francesc Gamero, ha explicat l’aposta d’aquest departament per què les taules de treball que es va acordar constituir amb les tres diputacions provincials servisquen per a “regularitzar conforme a la llei les competències en matèria social” de les diferents administracions i així donar “una solució a les anomenades competències impròpies”.

Gamero ha recordat que la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va enviar el passat mes de juny una carta a cadascuna de les diputacions plantejant la creació d’una taula tècnica de coordinació i cooperació social per cadascuna de les províncies.

Aquests espais de coordinació pretenen garantir que tota la ciutadania “reba el mateix nivell de prestació de serveis socials independentment d’on visquen” i que ambdues administracions treballen conjuntament per a açò, ha explicat el sotssecretari, qui ha indicat que la Diputació de Castelló ja ha remés la seua proposta de composició de la taula, i s’està a l’espera que Alacant i València facen el propi.

“L’objectiu és tant regularitzar els serveis i programes en matèria social que presta o desenvolupa cada institució actualment, d’acord amb la distribució competencial prevista en l’ordenament jurídic, com estudiar i consensuar la planificació de futures actuacions en matèria social”, ha incidit.

Gamero ha fet al·lusió a casos concrets, com el centre de salut mental de Bétera, la Llar Provincial d’Alacant o el Complex Penyeta Roja de Castelló, que es preveu puguen ser estudiats en les respectives taules sectorials.

Un altre propòsit de les taules és “estudiar i consensuar la planificació de futures actuacions en matèria social” i, en aquest sentit, ha posat com a exemple el nou model de serveis socials iniciat enguany, que té com a objectiu la re-municipalització dels serveis socials a través de l’atenció base, amb un increment pressupostari que ha permés dotar els ajuntaments d’un major finançament per a la contractació de professionals”.

Gamero ha recordat que els pressupostos de la Conselleria per a 2017 inclouen una partida de 36,6 milions d’euros per a l’enfortiment dels serveis socials municipals, “la qual cosa permet als ajuntaments augmentar les contractacions de personal, i es passarà dels 352 professionals amb els quals s’explicava fa dos anys als prop de 1.400 que podrien formar part dels equips socials municipals”.

La Diputació de València ja s’ha sumat a aquest projecte i ha assumit el finançament dels municipis de menys de 10.000 habitants, que són aquells que són competència de la corporació provincial segons la llei de Serveis Socials de 1997, ha indicat, i un dels objectius de les taules de coordinació és aconseguir que aquesta col·laboració s’estenga també a les províncies d’Alacant i Castelló.

Les taules tècniques de coordinació i cooperació social

El sotssecretari ha expressat el desig de la Conselleria de què aquestes taules comencen a treballar com més prompte millor i, en aquest sentit, ha manifestat la voluntat de que la de Castelló, que és la primera de les diputacions que ha respost a l’oferta de la Conselleria, puga constituir-se res més acabar l’estiu, i iniciar el treball en aquelles qüestions amb competència compartida.

La proposta de la Conselleria és que aquests organismes estiguen constituïts pel mateix sotssecretari al costat dels secretaris autonòmics de Serveis Socials i Autonomia Personal i d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat i per aquelles persones que es consideren oportunes per part de les diferents corporacions.

Completaren les delegacions de cada Administració, exercint la funció de secretaria d’aquestes, un funcionari d’alt rang de cadascuna d’elles, que en el cas de la conselleria, seran els respectius directors territorials.

L’objectiu ha incidit Gamero, és “realitzar una anàlisi detallada de les problemàtiques administratives, econòmiques, tècniques i socials que afecten la coordinació en l’àmbit social entre la Generalitat i les diputacions”, des d’un punt de vista “tècnic”, i tenint en compte tant els aspectes generals com els específics de cada territori”.