domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les universitats començaran el curs de forma semipresencial

També han anunciat data de l'inici de les clases, diferent per a primer curs i següents.

En un comunicat conjunt de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital amb els rectors de les universitats valencianes publicat hui s’han arribat a acords de cara al curs 2020/2021 amb previsions sobre la forma d’actuació de cara a la docència amb la presència de la covid-19.

El desenvolupament semipresencial del primer quadrimestre del curs acadèmic 2020-21. El model serà híbrid, de manera que les classes teòriques s’impartiran en la seua majoria de forma no presencial i en les classes pràctiques es prevaldrà la màxima presencialitat que siga possible. Durant la reunió, també s’ha destacat la necessitat de prioritzar el sistema d’avaluació contínua.

L’inici del curs acadèmic 2020-2021 començarà per els estudiants de primer any a partir del 25 de setembre i per a la resta a partir del 14 del mateix mes. Així mateix els organismes han acordat demanar a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital demanarà a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública un protocol específic que regule la presencialitat.

Últimas noticias

Contenido relacionado