L’Hospital Clínic de València crea un equip de suport intrahospitalari de cures pal·liatives

L’Hospital Clínic Universitari de València ha creat recentment un equip intrahospitalari de suport de cures pal·liatives. Es tracta d’un equip que té com a objectiu fonamental la coordinació de tots els professionals implicats en l’abordatge de les cures pal·liatives.

Aquest recurs està format inicialment per una metgessa experta en cures pal·liatives i l’infermer gestor de casos de l’hospital. Les funcions de l’equip de suport són assistencials, de coordinació, d’assessorament i de formació. L’engegada al centre hospitalari d’aquest tipus de recurs és fonamental a l’hora de dissenyar el marc on integrar les línies bàsiques d’un pla de cures pal·liatives de la Comunitat.

D’aquesta manera, els professionals podran realitzar interconsultes a l’equip de suport per a la valoració de pacients. Després de la valoració, es buscarà el lloc d’atenció més adequat per al pacient i es coordinarà amb la UHD o amb els professionals d’Atenció Primària, en cas que vaja al seu domicili, o amb l’Hospital de suport corresponent en cas de considerar oportú l’ingrés.

Millorar la formació a escala bàsica en Cures Pal·liatives de tots els professionals de l’hospital és una altra de les funcions de l’equip. A més, s’estan realitzant protocols d’atenció pal·liativa conjunta amb els serveis de Nefrologia, Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Digestiva, Oncologia, Pediatria, etc.

CatalanSpanish