L’Hospital d’Alzira col·labora amb la UPV en el desenvolupament d’un ‘programari’ per al diagnòstic precoç d’Alzheimer

El radiòleg de l'Hospital Universitari de la Ribera Enrique Mollá, està col·laborant la Universitat Politècnica de València (UPV) en el desenvolupament d'un 'programari' que permetria el diagnòstic precoç de la malaltia d'Alzheimer d'una forma no invasiva. 

Publicitat

El radiòleg de l’Hospital Universitari de la Ribera Enrique Mollá, està col·laborant la Universitat Politècnica de València (UPV) en el desenvolupament d’un ‘programari’ que permetria el diagnòstic precoç de la malaltia d’Alzheimer d’una forma no invasiva.

Conegut com ALTEA (acrònim d’ALZHEIMER TExture Analyzer), aquest programa està sent desenvolupat per investigadors de la UPV pertanyents al Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular (CBIT).

PublicitatRovira  

En l’actualitat, el diagnòstic d’Alzheimer continua sent fonamentalment clínic, això és, basat en la presència de símptomes i, per tant, quan ja existeix mal neuropatológico o aquest ja és greu en el cervell del pacient. D’ací, la importància d’aquesta eina (ara com ara, en fase beta per a investigació), que ajudaria la detecció d’Alzheimer en les seues fases més incipients.

Per a això, Altea permet visualitzar i segmentar imatges de ressonància magnètica i, a partir d’aquestes imatges, extraure i analitzar diferents paràmetres de textures cerebrals, convertits en biomarcadores de la malaltia d’Alzheimer (això és, indicadors biològics que es poden mesurar i relacionar la seua presència i intensitat amb el desenvolupament d’una malaltia).

Segons ha destacat l’investigador del Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la UPV David Moratal, “a la llum dels resultats preliminars obtinguts, podem afirmar que tant l’anàlisi de textures 2D com 3D de l’hipocamp de l’o la pacient (una de les regions que més es veu afectada per l’atròfia cerebral en les primeres fases de la malaltia) són eines molt potents que podrien complementar i millorar, en gran manera, el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer. Altea ajudaria el diagnòstic primerenc i a diferenciar les diferents etapes de la malaltia”.

Com funciona Altea 

El ‘programari’ desenvolupat pels investigadors i investigadores de la UPV realitza un processament matemàtic de les imatges radiològiques, a partir del qual extrau uns paràmetres que permeten quantificar l’homogeneïtat o heterogeneïtat de la regió hipocampal del cervell de les persones afectades.

“Amb aquests paràmetres podem caracteritzar i detectar en quina fase està la malaltia i podem ajudar a descobrir alteracions imperceptibles a simple vista per als especialistes clínics”, ha afegit Rafael Ortiz, estudiant de doctorat de la UPV i un dels desenvolupadors del ‘programari’ al costat dels estudiants del Grau en Enginyeria Biomèdica de la UPV Carlos López i Carolina Giménez.

Validació 

Per a validar el nou ‘programari’, els investigadors han analitzat imatges de ressonància magnètica de tres grups de persones: pacients amb Alzheimer, pacients amb deterioració cognitiva lleu primerenc i subjectes control. Les anàlisis s’han dut a terme a la regió hipocampal de les persones estudiades, usant regions d’interés circulars i esfèriques.

“Una vegada desenvolupat Altea, realitzem un estudi transversal mitjançant una anàlisi estadística exhaustiva per a establir la capacitat predictiva dels possibles biomarcadoresobtinguts, amb uns resultats molt positius”, ha assenyalat David Moratal.

Sobre l’aplicació d’aquesta eina en la pràctica clínica, els investigadors han assenyalat que “encara cal introduir més paràmetres de textura i millorar el mòdul que permet analitzar combinacions de paràmetres de textura mitjançant tècniques d’aprenentatge automàtic, amb la finalitat de crear models classificadors validats”.

Alzheimer 

Actualment, la malaltia d’Alzheimer és el tipus més comú de demència (entre el 60% i el 80% dels casos). Aquest desordre neurodegeneratiu es caracteritza per la presència d’una deterioració progressiva de les funcions cognitives i conductuals, principalment a edats avançades.

Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en els últims 10 anys, la mortalitat per Alzheimer ha augmentat més d’un 61% (un 63,7% en dones i un 55,8% en homes).

PublicitatJuega Limpio Orihuela