19:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’hospital de Gandia incorpora una nova tècnica per a tractar el vesse del pericardi

El vesse pericárdic és l’acumulació de líquid dins de la borsa que conté al cor. Apareix com a complicació d’algunes malalties, entre elles les tumorals.

En aquests casos, existeix una elevada taxa de recurrència, per la qual cosa cal repetir la tècnica de drenatge o procedir a la pericardiectomia, és a dir, realitzar un forat o finestra en la borsa pericardíaca, de manera que el líquid vaja drenant i no s’acumule.

Fins ara, aquesta finestra solament es podia realitzar mitjançant cirurgia cardíaca, un procediment que requereix anestèsia general i que és més agressiu especialment per a aquests pacients, ja de per si afeblits i amb baixes defenses.

Amb la nova tècnica, denominada pericardiectomia percutània amb pilota, solament és precisa anestèsia local, una lleugera sedació i analgèsia. Aquest tractament consisteix a extraure el líquid acumulat mitjançant una punció que es realitza per sota de l’arc costal esquerre.

Per a açò, una vegada col·locat el drenatge pericardíac amb control ecogràfic i extret part del líquid, s’introdueix, amb control radiològic, un catèter pilota que en dilatar-se esquinça el pericardi en un punt concret, permetent el drenatge espontani del líquid. A continuació, és monitoriza la resolució del vesse pericardi amb control ecocardiografia.

El responsable de la selecció de pacients, la realització d’aquesta prova i el seguiment posterior és un equip multidisciplinari format per especialistes i infermers de la secció de Cardiologia i del servei de Radiologia de l’hospital.

El cap del servei de Radiologia, el doctor Eugenio Sánchez, i la doctora María Ibáñez, cardiòloga, han destacat que aquest tipus de procediment “suposa una millora important de la qualitat assistencial en reduir els riscos anestèsics i quirúrgics que comporta una cirurgia, millorar el confort del pacient i escurçar els temps d’estada hospitalària”.

Últimas noticias

Contenido relacionado