13:12 - martes, 5 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Hospital General aprova un servei de TAC i ressonàncies a Torrent

El Consell de Govern de l’Hospital General de València, en el qual participa la diputada de Salut Mercedes Berenguer, ha aprovat este dijous la creació del servei de TAC i Ressonància Magnètica en el centre d’especialitats de Torrent. Així mateix, s’ha autoritzat una Oferta d’Ocupació Pública (OEP) per a 2017 que inclourà un total de 113 places que reflecteixen la taxa de reposició del 2016.

Berenguer ha considerat les dues decisions “molt bones notícies”: “D’una banda, es cobrirà un percentatge de contractes que ara mateix són eventuals i açò repercutirà en la millora de la prestació del servei; i d’altra banda, internalitzar el servei de TAC i ressonància evitarà als veïns desplaçar-se a València, amb el qual s’acosta aquest servei a la ciutadania”, ha subratllat.

El servei de TAC i Ressonància Magnètica a Torrent permetrà acostar aquestes proves als veïns d’eixa àrea geogràfica evitant el seu desplaçament a l’hospital o al centre de Campanar, com era habitual. En l’actualitat, al voltant del 30% de l’activitat de TAC i Ressonància Magnètica (RM) que el departament de salut València Hospital General ofereix als seus usuaris es realitza en el centre de Campanar d’Eresa i la resta en el mateix hospital. Amb la internalització del servei de TAC i Ressonàncies Magnètiques, s’ha plantejat completar les proves que es realitzen en el mateix hospital amb un servei de TAC i RM a Torrent posat que un alt percentatge d’usuaris del departament pertanyen a aquesta població.

Per això, s’ha realitzat un estudi i una memòria econòmica en la qual s’inclouen tant les necessitats de personal, la inversió en equipament, el manteniment anual d’aquest servei i les obres de condicionament en el centre d’especialitats de Torrent l’import de les quals ascendeix a prop de 2 milions a invertir en dos exercicis. En 2015 la facturació d’Eresa, solament en el centre de Campanar, va ascendir a prop de tres milions d’euros.

Entre els punts tractats en la reunió, destaca també la presentació i autorització d’una Oferta d’Ocupació Pública (OEP) per a 2017 que inclourà un total de 113 places que reflecteixen la taxa de reposició del 2016, és a dir, es corresponen amb el total d’empleats que van deixar de prestar els seus serveis en el departament l’any passat.

Aquesta oferta s’executarà conjuntament amb la recent OEP 2016, publicada el passat 30 de desembre, en la qual es van oferir un total de 114 places (83 de torn lliure, 25 de promoció interna i 6 diversitats funcional) corresponents amb la taxa de reposició de l’any 2015.

Així doncs, les proves selectives que es convoquen per les diferents categories, inclouran un major nombre d’aquestes i amb açò s’evitaran un important nombre de processos costosos en temps i en quantia econòmica.

Últimas noticias

Contenido relacionado