Liciten la redacció dels projectes dels viaductes de l’Algar i Mascarat de la línia 9 del TRAM d’Alacant

L'actuació té com a objectiu establir les alternatives possibles per a substituir o rehabilitar les dos infraestructures.

AVL

El contracte que ha licitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) compta amb un pressupost 431.970 euros, IVA inclòs, i té com a objecte fer tots els treballs previs de diagnòstic de la situació actual, necessaris per a la selecció i definició de la solució constructiva a desenvolupar.

El resultat comporta una anàlisi multicriteri de les alternatives viables, que ha de recollir factors com ara la funcionalitat, rendibilitat, afecció, vertebració de la xarxa de transports, seguretat, durabilitat, manteniment, variables socioeconòmiques, etcètera.

La redacció d’estos projectes respon a la decisió presa entre les diferents administracions i entitats públiques implicades per a aconseguir una alternativa consensuada que garantisca el pas dels trens per estos dos punts de la xarxa.

Els estudis encarregats per FGV han posat de manifest que els actuals viaductes d’Algar i Mascarat, en el terme municipal d’Altea, requerisquen inspeccions periòdiques i d’un sistema de monitoratge continu, en servei des de fa mesos.

No obstant això, davant la pròxima incorporació per al servei d’esta línia dels nous trens duals, de major pes, estes estructures requereixen una rehabilitació, reforç o substitució.

Estos dos viaductes metàl·lics, igual que la resta dels existents en esta línia, van ser construïts entre els anys 1913 i 1915, amb materials de l’època, i amb la normativa vigent en aquell moment. Les diferents normatives de disseny de les infraestructures ferroviàries han anat evolucionant amb el temps, veient-se incrementades notablement les càrregues d’acord amb les noves exigències dels trens més moderns.

Estes obres formen part del procés de modernització de la Línia 9 que executa la Generalitat i que tenen com a objectiu mantenir i millorar les condicions d’explotació, garantint la regularitat i la qualitat del servei amb uns estàndards similars a la resta de la xarxa d’FGV a Alacant.

Igual que la resta de treballs que s’executen en la Línia 9, són susceptibles de ser cofinançats per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Des d’FGV s’ha previst que les actuacions que resulten d’este projecte es realitzen de manera paral·lela a la resta d’obres que es troben en execució o previstes entre Benidorm i Dénia.

- Advertisement -
CatalanSpanish