Obres Públiques rescata la línia de transport públic entre Bicorb, Alberic i València

La mesura respon a la imminent interrupció del servei que deixava incomunicats sense autobús a la Canal de Navarrés i la Ribera Alta

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va a mantenir el transport públic de viatgers amb autobús entre Bicorb, Alberic i València davant la intenció de l’empresa concessionària de la línia d’abandonar el servei, segons ha anunciat el director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo.

D’esta forma, ha destacat Domingo, “s’evita deixar sense servei cap a la capital de la província a més de 75.000 habitants pertanyents a les poblacions de Bicorb, Quesa, Navarrés, Bolbait, Xella, Anna, Énguera, Estubeny, Xàtiva, Sumacàrcer, Sellent, Cotes, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Gavarda, Alberic, Massalavés i l’Alcúdia”.

El director general ha explicat que “els serveis de transport de viatgers per carretera pertanyents a la concessió CVV– 208 Bicorb-Sumacàrcer-València, són prestats per la mercantil Tomás Graner, S.A. (TOGSA). Esta concessió es troba caducada des de 2013, igual que la pràctica totalitat de les concessions autonòmiques”.

Així mateix, Domingo ha assenyalat que “a causa del fort descens del nombre de viatgers de la concessió i la consegüent pèrdua d’ingressos que va fer perillar la viabilitat econòmica de l’explotació, el passat mes de novembre, l’empresa va presentar per escrit a la Conselleria la seua renúncia a continuar amb la prestació de servei”.

Per això, ha continuat, “trobant-se en ple procés de reestructuració del mapa de concessions de transport públic de la Comunitat Valenciana, la Conselleria, en el marc de mesures de caràcter provisional que la Generalitat està adoptant per millorar els actuals serveis de transport, ha decidit reestructurar el nivell de servei actual”.

Com ha explicat el director general, “s’han fixat uns paràmetres de servei diferents dels actuals però suficients per a atendre les necessitats reals de demanda, mitjançant una adjudicació d’emergència contemplada en la normativa europea de transports, en tant es liciten les noves concessions de transport de viatgers per carretera”.

El nou servei s’ha reestructurat entorn de dos eixos de mobilitat. D’una banda, la connexió dels municipis de la Canal de Navarrés amb Xàtiva, que augmenta el nombre d’expedicions de manera que des de Xàtiva es puga transbordar amb el ferrocarril per arribar a València.

A més, es proporcionarà connexió directa d’estos municipis amb el seu hospital de referència, l’Hospital Públic Lluís Alcanyís de Xàtiva. D’esta forma, la Ruta 1 s’estructura des de Bicorb-Quesa-Navarrés-Bolbait-Chella-Anna-Énguera-Estubeny-Xàtiva- Hospital de Xàtiva.

D’altra banda, l’eix que connecta les localitats de la Ribera Alta amb Alberic i València, on es manté un servei de transport. Donada la inviabilitat econòmica d’estos serveis per als municipis de Sumacàrcer, Sellent i Cotes s’articula un servei de transport a la demanda en dies estipulats. Així la Ruta 2 queda configurada com Sumacàrcer-Sellent-Cotes-Càrcer -Beneixida-Gavarda-Alberic, i la Ruta 3, Alberic-Massalavés-Alcúdia-València.

Per cobrir el dèficit econòmic de l’explotació, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori aportarà una dotació econòmica anual de 66.366,52 fins que entren en vigor els nous contractes de transport.

Nou mapa concessional de la Comunitat Valenciana

Segons ha destacat Carlos Domingo, “l’objectiu de la Generalitat és la completa modernització de l’actual xarxa de transport de viatgers per carretera, mitjançant la definició d’un nou mapa concessional que garantisca l’exercici del dret a lliure mobilitat de tots els ciutadans, de forma eficient i amb alt nivell de qualitat”.

En este sentit, “el nou mapa concessional, contempla dos noves concessions de transport de viatgers, la CV 111 La Ribera Alta-València i la CV 112 Xàtiva Nord que cobriran totes les relacions de mobilitat d’este àmbit funcional i que pròximament seran sotmesos a informació pública els corresponents projectes de servei públic de transport”, ha apuntat Domingo.

CatalàEspañol