jueves, 20 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Institut Valencià de Cultura incrementa un 21% les ajudes a la producció discogràfica

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica la resolució de l’Institut Valencià de Cultura que convoca les subvencions per al foment de la producció i edició discogràfica en el marc de les seues competències, amb la finalitat d’impulsar i afavorir l’edició i la producció discogràfica d’obres musicals de compositors i intèrprets valencians en l’àmbit competencial de la Generalitat Valenciana.

Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Tradicional de l’Institut Valencià de Cultura, ha manifestat que “aquestes ajudes tenen una dotació econòmica d’un 21% més que l’any passat. L’objectiu és poder donar cobertura a la major part del patrimoni musical valencià, siga de l’estil que siga i adaptant-nos als canvis en la indústria musical actual”. I ha afegit, amb vista a futures convocatòries, que “per a nosaltres és una prioritat actualitzar el model d’ajudes a les circumstàncies actuals i, per això, un dels punts de l’ordre del dia de la primera reunió de la MECUV de Música i Cultura Popular Valenciana ha estat el replantejament de les ajudes. Bona part dels actors de la indústria musical valenciana estem treballant conjuntament per poder portar el model d’ajudes al nostre temps”.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació i, per mitjà del règim de concurrència competitiva, per a activitats de producció discogràfica que tinguen lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017; a aquesta finalitat es destina la quantitat de 64.000 euros.

Els projectes presentats hauran d’informar del contingut musical als intèrprets amb els quals es compta, les seues activitats musicals més recents i un pressupost desglossat de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

Últimas noticias

Contenido relacionado