L’IVAJ convoca ajudes a associacions i entitats de joventut per un import global de 545.000 euros

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), ha convocat les ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, amb àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament d’activitats de caràcter social i de voluntariat durant l’any 2018.

Les ajudes que es convoquen es finançaran amb càrrec al pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut per 2018, amb un import global màxim de 545.000 euros. Això suposa un increment en la dotació del 34,24%, ja que l’any passat van ascendir a 406.000 euros.

Rovira  

Les bases de la convocatòria s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), on s’estableix que les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis han d’estar inscrites en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Comunitat Valenciana. Les subvencions aniran destinades a finançar les despeses corrents i de personal del Programa General d’Activitats 2018.

L’acreditació de la implantació territorial de l’entitat es realitzarà, exclusivament, mitjançant la presentació de certificacions expedides per ajuntaments, consells de joventut respectius i Consell Valencià de la Joventut en, almenys, 15 localitats de dues províncies de la Comunitat Valenciana.

Per sol·licitar aquestes ajudes, s’emplenarà un model d’instància que figura annex a la resolució que estarà també a la disposició de les associacions i entitats sol·licitants a les seus de l’Institut Valencià de la Joventut a Alacant (Rambla de Méndez Núñez, 41, Torre de la Generalitat, a Castelló (carrer dels Orfebres Santalínea, 2) i a València (carrer de l’Hospital, 11).

Així mateix es podrà accedir a través de la pàgina web de l’Institut Valencià de la Joventut (www.ivaj. gva.es). El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils, és a dir, es podran presentar fins al 23 d’abril de 2018.

PublicitatJuega Limpio Orihuela