06:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’IVAM aprova la convocatòria d’un concurs internacional per a escollir la direcció del museu

La comissió de persones expertes que avaluaran les diferents candidatures està integrada per personalitats de prestigi internacional com Vicent Todolí, Manuel Borja-Villel, Iwona Blazwick i Bernard Blistène.

El Consell Rector de l’IVAM ha aprovat dur a terme la convocatòria d’un concurs internacional per a la direcció d’aquest espai museístic de la Generalitat. La convocatòria s’ha de fer seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, que s’aplica en tots els ens culturals de gestió autonòmica.

La setmana que ve es publicaran les bases del concurs internacional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per tal d’iniciar el procediment. D’aquesta manera el concurs podrà estar resolt al mes de setembre, que és quan finalitza l’actual contracte de direcció.

L’òrgan de selecció del concurs internacional ha d’estar conformat, segons el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, per representants de l’Administració, de la societat civil i persones expertes en la matèria.

Les bases aprovades pel Consell Rector de l’IVAM assenyalen que ha d’estar integrat en un 75 % per persones expertes i representants de la societat civil. El Consell Rector ha determinat que les persones expertes de la comissió siguen Vicent Todolí, Manuel Borja-Villel, Iwona Blazwick i Bernard Blistène.

Cal destacar que els valencians Vicent Todolí i Manuel Borja-Villel, són dos destacats coneixedors dels relats museístics moderns i contemporanis en l’àmbit internacional. El primer va ser cap d’exposicions de l’IVAM l’any 1986, també ha dirigit la Tate Modern de Londres i actualment està involucrat en diversos projectes, entre els quals destaca l’Hangar Bicocca de Milà. Pel que fa a Manuel Borja-Villel, dirigeix el Museu Nacional-Centre d’Art Reina Sofía de Madrid i també ha dirigit, entre altres, la 52a edició de la Biennal de Venècia i el Comité Internacional per a Museus i Col·leccions d’Art Modern (CIMAM).

Iwona Blazwick és promotora cultural londinenca i directora de la Whitechapel Gallery de Londres, responsable de la reobertura d’aquesta galeria en 2009 i de la seua expansió. Com a cap d’exposicions i exhibicions a la Tate Modern de Londres, directora d’exposicions a l’ICA de Londres i comissària independent a Europa i al Japó, ha organitzat i ha posat en marxa nombroses exposicions d’art modern i contemporani.

Bernard Blistène dirigeix actualment el Museu d’Art Modern del Centre Pompidou de París. Ha sigut director del Museu de Marsella, subdirector del Museu Nacional d’Art Modern de París i ha comissariat multitud d’exposicions internacionals.

Per part de la societat civil vinculada a l’art, integren la comissió de valoració Ricard Silvestre, doctor en Belles Arts i investigador de l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, i Virginia Paniagua, doctora en Art i Humanitats i membre d’Interfaces Culturales Mideciant-CAAC, ambdós a proposta de la Taula de les Arts Visuals de la Comunitat Valenciana.

Per part de l’Administració es designen dos representants i el Consell Rector ha acordat que siguen la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga.

Eixos de valoració de les candidatures

El projecte elaborat per cada candidatura ha de contemplar la visió de treball en diversos eixos fonamentals. D’una banda, figura la concepció de l’IVAM com a espai de referència, de reflexió i recerca tant per al sector com per a la ciutadania, un espai que es conceba com a focus de visitants i nexe d’unió del sector cultural.

També serà important per a l’anàlisi la visió de les candidatures respecte a la gestió dels rics fons amb què disposa el museu. Cal recordar que la col·lecció d’obres d’art de l’IVAM conformen un conjunt a través del qual es poden seguir les principals transformacions de l’art modern i com han influït les tensions polítiques, socials i culturals en l’àmbit artístic. En aquest sentit caldrà que s’expose una proposta de divulgació de la col·lecció i es faça una valoració dels artistes i les artiste i les obres més significatives del panorama artístic nacional i internacional que caldria incorporar a la col·lecció en el futur.

El projecte de cada candidatura també ha d’incloure una perspectiva clara cap a la intensificació de la internacionalització del museu. Caldrà treballar activament en la creació i desenvolupament d’una xarxa europea de museus de primer ordre que permeta la col·laboració i l’intercanvi entre els diferents països, especialment europeus, i que garantisca l’atenció i la projecció adequades dels i les artistes de l’IVAM. Això permetrà consolidar els vincles històrics amb el entorn i donar protagonisme a l’art valencià en l’escena internacional.

També cal plasmar un tractament específic per a l’IVAM-CADA tenint en compte la seua singularitat. Cal recordar que aquesta subseu ubicada a Alcoi es va crear en 2018 i un dels objectius és que siga un centre de dinamització cultural de referència a les comarques d’Alacant.

Finalment cada candidatura ha de contemplar un projecte de continguts per a ampliar l’IVAM a la ciutat de València. Després dels 30 anys d’història, l’IVAM necessita un nou espai d’actuació que permeta enriquir el seu programa d’activitats i connectar-lo amb la nova manera de produir i consumir art. Es pretén que es faça una aproximació pràctica sobre les possibilitats de contingut d’un nou espai integrador i vertebrador que connecte i aproxime l’IVAM al territori, en què es generen laboratoris, intercanvi d’idees i acompanyaments de projectes en un espai diferent que complemente l’actual centre de València.

Altres aspectes d’interés de les bases del concurs internacional

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils (s’exclou del còmput d’aquests dies els dissabtes, els diumenges i els declarats festius), comptats des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el DOGV.

El procediment de selecció es desenvoluparà en dues fases: la fase 1, de comprovació del compliment dels requisits de participació i de valoració del projecte de direcció per a l’IVAM i els mèrits de la persona candidata; i la fase 2, d’entrevista.

De la puntuació total, la fase 1 de requisits i projecte comptarà un 60 %, i la segona fase d’entrevista un 40 %.

La candidatura seleccionada per la comissió de valoració tindrà un contracte de cinc anys de duració, amb possibilitat de renovació, com a màxim, per un altre període de la mateixa duració.

La persona designada percebrà la mateixa retribució que està actualment estipulada per al director de l’IVAM.

Últimas noticias

Contenido relacionado