L’IVASS publica l’oferta d’ocupació per a 2019 amb 404 places

L'oferta d'ocupació pública de 2019 permetrà dotar d'estabilitat al personal d'este ens dependent d'Igualtat.

L’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) ha publicat l’oferta pública d’ús de l’organisme per a l’any 2019, amb la qual es pretén dotar d’estabilitat al personal d’este ens dependent de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

La resolució d’aprovació de l’oferta, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), inclou la convocatòria de 404 places, de les quals 14 són per torn ordinari i 390 per torn d’estabilització, i amb la qual es pretén acabar amb l’ocupació precària en l’entitat després que passaren molts anys sense que es convocaren oposicions.

L’objectiu d’esta convocatòria és promoure l’estabilització del personal de l’IVASS i facilitar als i les professionals la promoció en la seua carrera professional. Tot el procés es realitzarà de forma dialogada amb els sindicats dins dels límits que marca la llei quant a la igualtat, mèrit i capacitat que han de respectar els processos selectius.

S’estableix que els procediments que es convoquen seran de concurs oposició, i el contingut de les proves guardarà relació amb els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs objecte de cada convocatòria.

Així mateix, en la fase de concurs es valorarà, entre altres mèrits, el temps de serveis prestats en l’IVASS en els llocs de treball objecte de la convocatòria.

D’acord amb el conveni col·lectiu aplicable a l’IVASS i en la resta de normativa de funció pública, es respecten els percentatges del 40% de reserva per a promoció interna, el 5% per a persones amb diversitat funcional i el 2% per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Cada convocatòria preveurà la creació d’una bossa en la resolució de constitució de la qual es determinarà els criteris per a poder formar part d’esta.

CatalanSpanish