miércoles, 29 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’IVIE adverteix que l’ocupació a la Comunitat Valenciana és “més vulnerable” a l’efecte de la Covid-19

Segons aquests paràmetres, la Comunitat Valenciana té més ocupació temporal (27,7%), contractats amb menys de 12 mesos en l'empresa(15%) i autònoms (15,8%).

La grandària dels col·lectius més vulnerables a la pèrdua d’ocupació a curt termini és major a la Comunitat Valenciana que en el conjunt del país, amb el que el “risc d’atur” davant la Covid-19 és superior a la mitjana.

Així l’advertit l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) en el seu nové informe Covid-19: IvieExpress ‘Vulnerabilitat a curt termini de l’ocupació davant el Coronavirus: Espanya i la Comunitat Valenciana’, elaborat pels investigadors Lorenzo Serrano, Ángel Soler i Fernando Pascua.

El document analitza la vulnerabilitat a curt termini del mercat de treball a la Covid-19 analitzant la importància dels col·lectius que, a la llum de crisis prèvies, pot considerar-se amb més risc d’acabar en l’atur en funció de les característiques de la relació laboral, de l’empresa que els empra o del propi treballador.

Segons aquests paràmetres, la regió valenciana té més ocupació temporal (27,7%), contractats amb menys de 12 mesos en l’empresa(15%) i autònoms (15,8%), –davant del 25,9%, 12,4% i 15,7% de mitjana nacional–.

El percentatge de treballadors en àrees afectades pels decrets que de paralització de l’activitat ascendeix al 50,7% (davant del 46,9% de mitjana espanyola) i els treballadors amb estudis obligatoris com a màxim aconsegueixen un 33,8% davant del 32,5% en el conjunt el país. Per contra, l’ocupació pública i per tant amb menor risc de desocupació, és menor: 13,8% davant d’un 16,1% en el conjunt del país.

Com a “bona notícia”, subratllen que en el cas de la Comunitat Valenciana, per al 96,7% dels treballadors afectats per expedients de regulació, les empreses han optat per suspendre només temporalment la relació laboral. A més, el percentatge d’ocupació en empreses financerament vulnerables se situa en un 6,3%, per sota de la mitjana nacional que arriba al 8,5%.

SECTORS AFECTATS A LLARG TERMINI

En tot cas, els experts insten a emprendre mesures de “major intensitat” per a afrontar la crisi a la Comunitat Valenciana. En la seua opinió, “la resposta als problemes més immediats no hauria d’ignorar els riscos que amenacen l’ocupació a llarg termini, un horitzó que ha de contemplar-se en el disseny de les polítiques públiques, amb iniciatives que afavorisquen la generació de noves oportunitats laborals”.

De fet, adverteixen que a la Comunitat Valenciana les activitats en les quals la crisi serà més persistent per la necessitat de mantindre la distància social concentren un 33,1% de l’ocupació total valenciana davant del 29,4% de mitjana a Espanya, amb el que “van a patir reculades més intenses i de major durada”. Per exemple l’agregat de comerç, transport i hoteleria.

Destaquen tres elements favorables de l’actual context econòmic que poden atenuar els efectes de la crisi sobre l’ocupació. En primer lloc, els baixos tipus d’interés, que permeten a les empreses un endeutament més assumible. En segon lloc, la resposta de les institucions europees, que està sent més ràpida i decidida que durant la Gran Recessió del 2008.

Finalment, ressalten que el marc de relacions laborals a Espanya, que és ara més flexible que a l’inici d’eixa última crisi, oferint més marge als agents socials per a aplicar alternatives d’ajust diferents a l’acomiadament i més adaptades a les circumstàncies de cada empresa.

Últimas noticias

Contenido relacionado