L’OCDE empitjora totes les seues previsions per a Espanya i apunta a la incertesa política

Espanya serà en 2020 el país que més frenarà el seu creixement entre les principals economies avançades.

Publicitat

L’economia espanyola creixerà enguany a un ritme del 2%, quatre dècimes menys que en 2018, i es frenarà l’1,6% en 2020 i 2021, segons l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que ha empitjorat les seues perspectives de creixement, atur, deute i dèficit per a Espanya, on adverteix que la incertesa política genera “ambigüitat” en l’àmbit fiscal, segons l’última edició de l’informe ‘Perspectives Econòmiques de l’OCDE’.

D’esta manera, els nous pronòstics de l’anomenat ‘Club dels països desenvolupats’ resulten lleugerament menys optimistes que els de l’Executiu espanyol, que espera un creixement del 2,1% enguany i de l’1,8% en 2020.

PublicitatRovira  

Tot i que Espanya segueix creixent substancialment per damunt de la majoria d’economies desenvolupades i de la mitjana de la zona euro (1,2% en 2019, 1,1% en 2020 i 1,2% en 2021) la intensitat de la ralentització de l’economia espanyola continuarà en 2020, quan l’OCDE confia que es modere i fins i tot es revertisca en la majoria de la resta d’economies.

Així, la pèrdua de quatre dècimes en l’expansió del PIB prevista per a 2020 respecte a la de 2019 suposa la major desacceleració estimada per la institució entre els grans països avançats al costat del Japó, que frenarà el seu creixement de l’1% en 2019 al 0,6% en 2020.

La moderació del creixement econòmic en un context d’elevada incertesa i debilitat de la demanda exterior es reflecteix també en una evolució menys optimista del mercat laboral, per la qual cosa l’OCDE ha empitjorat les seues previsions d’atur per a Espanya fins al 14,2% enguany, quan al maig confiava que cauria al 13,8%, mentre que per a 2020 i 2021 anticipa una taxa d’atur del 14,1% i 13,6% respectivament.

“Es preveu que la moderació del creixement econòmic en 2019 continue en 2020 i 2021”, assenyala l’OCDE, apuntant que la demanda interna seguirà sent el principal impulsor d’esta expansió, “encara que a un ritme més lent que en els últims anys”, ja que la moderació del creixement de l’ocupació pesa sobre el consum i la major incertesa obstaculitza la inversió, mentre que el menor augment del mercat d’exportació serà un llast per a les exportacions.

L’OCDE advertix del risc a la baixa per a les perspectives d’Espanya que representaria un creixement d’Europa inferior a l’esperat, ja que es tracta del principal mercat de les exportacions espanyoles.

Així mateix, l’organització dirigida per Ángel Gurría apunta entre altres riscos portencials a la baixa per al creixement de l’economia espanyola a l’impacte del ‘Brexit’ sobre el sector turístic o un debilitament del consum més intens de l’esperat si el debilitament de l’ocupació en major del previst o si continua la incertesa.

Per contra, l’OCDE apunta que, donada la solidesa dels fonaments de l’economia espanyola, una reducció de la incertesa permetria augmentar la inversió i impulsar la confiança empresarial.

“AMBIGÜITAT” FISCAL PER LA INCERTESA POLÍTICA

Quant a l’evolució dels comptes públics d’Espanya, l’organització amb seu a París exposa que la recent millora de les mateixes s’explica en gran manera per les favorables condicions macroeconòmiques i considera “clau” seguir millorant la balança fiscal estructural que permeta una reducció duradora de l’elevat ràtio de deute públic.

L’OCDE preveu que el deute públic d’Espanya se situarà en el 96,6% del PIB en 2019, el 96,4% en 2020 i el 96,2% en 2021, mentre que ha revisat a l’alça les seues projeccions de dèficit, que xifra en el 2,2% del PIB enguany, dos dècimes més que el seu anterior pronòstic, i baixarà a l’1,8% en 2020, mig punt per damunt de la previsió precedent, per a caure a l’1,4% en 2021.

“La incertesa política genera ambigüitat sobre la futura posició fiscal”, apunta l’OCDE, assumint que aquest serà neutral durant els dos pròxims exercicis.

IMPLEMENTAR LES REFORMES ANTERIORS

En la seua anàlisi de l’economia espanyola, l’OCDE considera crucial la millora de la productivitat, que recomana impulsar mitjançant avanços en competitivitat i innovació, així com la formació dels treballadors.

Referent a açò, assenyala que la implementació de polítiques actives d’ocupació específiques podrien millorar les perspectives laborals dels treballadors poc qualificats, subratllant la importància de dotar d’habilitats digitals als ciutadans més vulnerables, les ocupacions dels quals estan en major risc d’automatització, mentre que recomana agrupar en un únic punt de contacte els serveis socials i de cerca d’ocupació per a aturats per a millorar la coordinació.

“Garantir la implementació efectiva de reformes estructurals prèvies que aborden la fragmentació interna dels mercats de productes és clau per a crear economies d’escala”, afegeix l’OCDE, destacant que un increment addicional de la coordinació i avaluació de les polítiques d’innovació regionals i nacionals elevaria la
qualitat de la innovació.

PublicitatJuega Limpio Orihuela