L’ocupació puja en 8.000 persones en el tercer trimestre a la Comunitat i aconsegueix els 2 milions

El número d'ocupats en la Comunitat Valenciana va augmentar en 8.000 persones en el tercer trimestre de l'any, fins als 2.059.600, la qual cosa suposa el 0,39% més respecte al trimestre anterior.

persones

El número d’ocupats en la Comunitat Valenciana va augmentar en 8.000 persones en el tercer trimestre de l’any, fins als 2.059.600, la qual cosa suposa el 0,39% més respecte al trimestre anterior. En comparació anual, el número d’ocupats va pujar en 45.600, el 2,26% més, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada hui per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El nombre d’aturats es va reduir en 8.500 persones i es va situar en 371.900 aturats, un descens del 2,23% respecte al segon trimestre, amb el que la taxa d’atur és del 15,29% en la Comunitat Valenciana.

En el conjunt nacional el número d’ocupats va augmentar en 183.900 persones durant el tercer trimestre de l’any, fins a situar-se en 19,5 milions, una xifra que no s’aconseguia des de finals de 2008.

A Espanya el nombre d’aturats va disminuir en 164.100 persones en el tercer trimestre de l’any, fins als 3.326.000 aturats, de manera que la taxa de desocupació va baixar 0,73 punts i es va situar en el 14,55% de la població activa.

El número d’ocupats va augmentar en major mesura que va disminuir el d’aturats, pel fet que la població activa (persones que treballen o busquen una ocupació) es va incrementar en 19.800 persones, fins a situar-se en 22.854.000, elevant la taxa d’activitat al 58,73%. No obstant això en la Comunitat, la població activa va disminuir en 500 persones fins a situar-se en 2.431.400, amb una taxa d’activitat del 58,83%.

Per sexe, el nombre d’homes ocupats ascendeix a 1.140.600 i la taxa d’activitat se situa en el 65,28%, mentre que el de dones ocupades és de 918.900 i la taxa d’activitat es rebaixa al 52,67%. El número de parats homes és de 177.800 i la taxa d’atur entre els homes és del 13,49%. el nombre de dones parades és superior, de 194.000, amb una taxa d’atur femení del 17,43%.

En l’àmbit nacional, entre juliol i setembre, l’ocupació es va incrementar principalment en els serveis (210.200 ocupats més), encara que també en la construcció (24.900) i la indústria (2.800), mentre que va disminuir en l’agricultura (54.000).

L’ocupació a temps complet va augmentar en el tercer trimestre en 369.800 persones, mentre que el de temps parcial es va reduir en 185.900, de manera que va descendir el percentatge de persones que treballen per davall de la jornada sencera (al 13,9%).

El nombre d’autònoms va créixer en 7.200 persones, a causa de l’increment en 32.200 persones dels ocupadors, enfront del descens en 25.800 persones del dels empresaris o treballadors independents. El nombre d’assalariats va augmentar en 176.300 persones, a causa del fort increment dels contractats temporals (151.000) i, en menor mesura, dels indefinits (25.300), la qual cosa va elevar la taxa de temporalitat al 27,4%.

L’ocupació en el sector privat va créixer en 134.200 persones, fins als 16,3 milions d’ocupats, i l’ocupació pública va augmentar en 49.700 persones, fins a 3,2 milions. Per sexe, l’ocupació va créixer en 134.000 homes i 49.900 dones, mentre per edat l’increment se centra en els menors de 30 anys i els majors de 40, principalment a partir dels 55 anys (amb 70.200 ocupacions).

Balears (47.500 treballadors més), Catalunya (33.500), Canàries i Castella-la Manxa (ambdues amb 22.700) són les regions en les quals més va pujar l’ocupació, en tant que el major descens es va registrar al País Basc (7.200).

Quant a la desocupació, l’atur va disminuir en els serveis (58.600 aturats menys) i la indústria (2.000), mentre que va augmentar en la construcció (9.300) i l’agricultura (7.800). També es va reduir entre els aturats de llarga durada (129.300 menys), però va augmentar entre els que busquen la seua primera ocupació (en 8.500).

En funció del sexe, el descens de l’atur es va centrar en les dones (amb 99.800 aturades menys), mentre que entre els homes es va reduir en 64.300, de manera que va caure la diferència entre la taxa d’atur masculina (13,1%) i la femenina (16,2%). Per edat, només es va observar un increment de l’atur entre els joves de 20 a 25 anys (8.000 aturats més).

Per regions, els principals descensos de l’atur es van registrar a Catalunya (28.300), Balears (24.600) i Castella-la Manxa (23.800).

Publicitat