L’STEPV exigeix que es negocie en Mesa Sectorial i atenga les propostes sindicals del mapa escolar de les EOI

El Conseller d’Educació va fer públic ahir en roda de premsa el nou mapa escolar de les escoles oficials d’idiomes (EOI), sense haver-ho negociat prèviament amb els sindicats en Mesa Sectorial. Aquest fet resulta inèdit en l’administració educativa valenciana: l’únic mapa escolar (de tots els nivells educatius) publicat és el de mitjans dels 90, que va veure la llum després d’una negociació intensiva amb els sindicats.

STEPV considera que aquesta proposta ha de passar per Mesa Sectorial per tal de recollir les propostes sindicals al respecte, ja que afecta directament condicions laborals del professorat. Tampoc s’ha consultat els claustres i equips directius de les actuals escoles d’idiomes per a l’elaboració d’aquest mapa escolar, segons ha pogut constatar el Sindicat.
Durant la negociació del Decret de Reglament Orgànic i funcional de les EOI, que va ser publicat en aquest mes de desembre, STEPV va fer propostes concretes de criteris que considerem fonamentals a l’hora d’establir un mapa escolar: poblacionals, de relacions amb el teixit productiu, de relacions amb les universitats, d’impuls de sectors estratègics, de foment del turisme, i d’atenció especial a les zones rurals, entre d’altres. Resulta sorprenent que, des de la negociació del decret en primavera, no s’haja convocat als sindicats per parlar sobre cap de les aportacions fetes als criteris per establir mapa escolar i que tampoc no s’haja negociat cap esborrany.

A més, no disposem de cap informació de com pot afectar el nou mapa de les EOI al concurs de trasllats que està ara mateix en marxa. La creació de noves EOI o la conversió de seccions en EOI implica necessàriament dotació de personal, de places estables i de càrrecs directius i de coordinacions, fet que pot afectar l’oferta de places en el concurs de trasllats. STEPV espera que la Conselleria complisca els seus compromisos reiterats en les Meses Sectorials i que s’oferte la totalitat les vacants disponibles a les EOI, independentment que siguen en escoles seu o en seccions.

Per tot això, STEPV exigeix la negociació del mapa escolar de les EOI i aclariments respecte a la repercussió en l’actual concurs de trasllats. El Sindicat no entén com la Conselleria d’Educació no consulta ni negocia amb la comunitat educativa la planificació del sistema educatiu.

CatalanSpanish