L’UJI concedeix ajudes a 71 projectes d’innovació educativa per al 2020

La convocatòria de 2020 referma el compromís per la qualitat educativa i promou el desenvolupament professional docent del professorat.

PublicitatAVL

La Universitat Jaume I ha resolt la convocatòria d’ajudes econòmiques a la innovació educativa per a l’any 2020 segons la nova normativa aprovada recentment pel Consell de Govern. En concret, s’han concedit ajudes a 71 projectes d’innovació educativa que seran executats al llarg del 2020 i en els quals participaran un total de 511 docents, el que suposa més d’un terç de la plantilla del professorat.

Esta convocatòria s’ha dissenyat per a promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i la innovació educativa a la Universitat amb un triple objectiu: oferir mitjans al professorat per a incrementar la qualitat educativa dels estudis i la docència de l’UJI, contribuir a desplegar la política institucional de l’àmbit educatiu als estudis oficials, i promoure el desenvolupament professional docent del professorat de la Universitat. A més, pretén destacar la rellevància de la innovació i reforçar la difusió amb la creació d’un registre de grups d’innovació educativa semblant al que ja funciona per als grups d’investigació.

PublicitatRovira  

En concret, s’ha contemplat el suport a diferents tipologies de projectes. Com a novetat, per primera vegada a l’UJI, s’han inclòs ajudes perquè les titulacions i els centres enceten projectes d’innovació global de la seua docència. En este àmbit, s’han aprovat ajudes per a nou titulacions (set graus i dos màsters) i per a una facultat. Els projectes de titulació s’han centrat principalment en la millora de la coordinació docent entre assignatures i entre cursos per a millorar l’aprenentatge de l’estudiantat (ensenyar per projectes coordinats, formar transversalment a l’estudiantat en les competències necessàries per a fer els treballs fi de grau, o les pràctiques d’empresa, avaluar les competències de l’estudiantat de manera coordinada, etc.). En la mateixa línia, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques inicia un projecte global que involucra l’estudiantat de totes les titulacions de l’àmbit jurídic (Dret, Relacions Laborals, GAP i Criminologia).

A més, s’han concedit ajudes a projectes sol·licitats per grups d’innovació. D’una banda, per a introduir canvis en la docència universitària com ara renovació de metodologies, introducció de noves tecnologies, introducció de l’educació en valors, etc. i, d’altra banda, per a accions de continuïtat per a consolidar projectes anteriors o per a organitzar accions d’intercanvi i formació docent.

Tipus de projectes.