L’UJI aprova uns nous Estatuts per a aprofundir en la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic

El nou text, fruit de dos anys de treball i un ampli debat universitari, s'ha aprovat avui per ampla majoria del Claustre

El Claustre de la Universitat Jaume I ha aprovat avui per 85 vots a favor i 1 en contra els nous Estatuts de la institució, que presenten una nova aposta per la internacionalització i la sostenibilitat. La rectora, Eva Alcón, ha subratllat que “l’UJI demostra de nou el seu lideratge social i la seua vocació de ser instrument de transformació” amb la incorporació de la internacionalització, la sostenibilitat i la conscienciació contra el canvi climàtic com a principis rectors de la institució en els nous Estatuts.

A més a més, Alcón ha destacat “la voluntat de refermar el compromís de la Universitat amb les polítiques d’igualtat, especialment en matèria de gènere, d’orientació sexual i identitat de gènere, la protecció de la salut i el suport a persones amb discapacitat, valors que ja guiaven la nostra acció institucional i que ara queden recollits en els nostres Estatuts”. Alcón també ha posat en valor l’esperit innovador d’una universitat jove com l’UJI amb la incorporació d’accions positives que garantisquen el respecte als drets digitals.

En l’elaboració de la reforma s’han seguit les pautes indicades pel Consell de Govern i el Claustre quan s’aprovà iniciar el procés, i durant els debats s’ha revistat tot l’articulat, segons ha destacat el Comissionat de la Rectora per a la Reforma Estatutària, el catedràtic Germán Orón. El nou text inclou en el preàmbul noves accions positives en la salut, la protecció i millora del medi, la sostenibilitat i la conscienciació sobre el canvi climàtic i el respecte en els entorns digitals.

Així mateix, a l’articulat s’inclouen nous principis rectors en l’actuació de la Universitat, com és la internacionalització, i també la sostenibilitat i la conscienciació sobre el canvi climàtic, que també es refereixen en les finalitat de l’UJI. També s’ha incorporat una diferència entre l’emblema i les marques que puga emprar l’UJI. Se incorpora la regulació dels estudis de doctorat i de l’Escola de Doctorat en els termes actualment establerts per la legislació estatal, amb les adequacions pròpies; la regulació dels departaments es menys rígida, i es sistematitza i classifiquen els instituts universitaris que hi poden haver, i a més que l’objecte dels instituts no pot coincidir amb l’àrea o àrees de coneixement d’un departament de la Universitat.

A més a més, es sistematitza o reordena l’enumeració de les competències del Consell de Govern, Claustre, juntes de centre i consells de departament i d’instituts, així com del Rectorat. A la Gerència se li dona la condició d’alt càrrec a la vista dels informes d’auditoria de la Generalitat.

Un dels aspectes més importants de la reforma està en el professorat, l’equiparació del professorat contractat permanent al funcionariat, la desaparició dels becaris, i la previsió del professorat vinculat a les places assistencials d’institucions sanitàries. També s’inclou el reconeixement del dret a la carrera professional del PAS, i la incorporació de previsions sobre el règim disciplinari, entre d’altres aspectes.

Amb aquesta votació conclou el procés de reforma estatutària que es va encetar el passat 27 de maig de 2019 amb la constitució de la Comissió encarregada i que ha dirigit el Comissionat de la Rectora per a la Reforma Estatutària, el catedràtic Germán Orón. La Comissió va elegir els membres de la ponència que, al llarg del passat any, es van reunir en 5 sessions i van elevar finalment la seua proposta a la Comissió el 4 de desembre. La Comissió començà les seues deliberacions sobre el text el 28 de gener i, desprès de tres reunions de debat, el passat 19 de febrer va aprovar el text de l’avantprojecte, que es va traslladar a l’Assessoria Jurídica i al Servei de Llengües. A la vista d’alguns suggeriments, es va decidir convocar una nova reunió de la Comissió el 6 d’abril, ja virtual, on finalment es va aprovar el projecte, que es va elevar a la Mesa del Claustre i es va obrir el termini per a la presentació d’esmenes per part de la comunitat universitària.

Durant els dies 3 i 6 de juliol es van debatre les esmenes presentades per la comunitat universitària. En concret, 30 persones presentaren en total 695 esmenes, que van ser analitzades i debatudes a la Comissió, rebutjant-ne unes, acceptant-ne altres, total o parcialment, o reformulant el text d’articles. Per la seua banda, els claustrals presentaren 41 esmenes, de les que va tindre coneixement la comissió en reunió del 10 de setembre passat, si bé per problemes formals no subsanats, 28 no s’han admès.

La rectora ha valorat molt positivament l’equiparació del professorat contractat doctor al funcionariat així com el reconeixement de la carrera professional del PAS i la regulació de l’Escola de Doctorat i els seus estudis.  

Per últim, la rectora Eva Alcón ha agraït el treball fet durant aquest període per la Comissió de Reforma dels Estatuts, presidida pel catedràtic Germán Orón, i la participació de la comunitat universitària a través de la presentació d’esmenes.

CatalanSpanish