19:11 - miércoles, 29 noviembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les persones majors de 74 anys contagiades per COVID-19 en la Comunitat van tindre la meitat de risc de morir que a Catalunya

17 de cada 100 persones majors de 74 anys infectades per COVID-19 van morir a la Comunitat Valenciana.

Les persones majors de 74 anys contagiades per COVID-19 van tindre la meitat de risc de morir a la Comunitat Valenciana que en la comunitat amb mortalitat més alta en esta franja d’edat: Catalunya, segons analitza l’estudi matemàtic Covidmodel.es realitzat per la plataforma #NoMorePandemics.

L’estudi matemàtic Covidmodel.es ha analitzat les xifres de contagis i morts oferides per l’Institut Carles III i l’INE per a la Comunitat Valenciana i les ha comparades amb les registrades en altres Comunitats Autònomes, observant que per a les persones majors de 74 anys, la probabilitat de morir a causa de la COVID va ser a la Comunitat Valenciana d’un 17,02%, més de cinc punts percentuals per davall que la mitjana nacional, que va arribar fins al 22,34%, a causa de la perillositat extra que va suposar en altres regions la saturació sanitària.

Esta diferència entre les taxes de mortalitat a la Comunitat Valenciana i en altres regions, no va ser tan acusada en el cas de persones menors de 65 anys, per a les quals la taxa de mortalitat observada a la Comunitat Valenciana (0,19%) va ser molt similar a la mitjana nacional (0,16%).

De l’estudi elaborat per #NoMorePandemics es desprén que 17 de cada 100 persones majors de 74 anys infectades per COVID-19 van morir a la Comunitat Valenciana durant la crisi sanitària. També es conclou que 1,9 de cada mil persones contagiades menors de 65 anys van morir a la Comunitat Valenciana a causa de la COVID-19, una taxa de mortalitat que és 92 vegades inferior que en el cas de persones majors de 74.

Últimas noticias

Contenido relacionado