Manises oferta beques per a joves

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manises ha tret la convocatòria de beca del programa de pràctiques postgrau de col·laboració per a l’àrea d’alcaldia. Aquesta beca es vincula al projecte beca postgrau per a llicenciats en Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques.

La beca té per objecte que el graduat o graduada adquirisca habilitats professionals en el món de la comunicació, mitjançant la col·laboració amb el departament de Premsa d’alcaldia en diversos àmbits de la comunicació com premsa escrita, ràdio i xarxes socials.
Entre les activitats que haurà de desenvolupar estan: redacció de notes de premsa, actualització de continguts de la web i APP municipal, gestió de xarxes socials, organització d’actes públics, entre d’altres.

Altra beca que ha oferit el consistori i que està ja en marxa des d’aquest mes és la referent al programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València en modalitat post, en la que es sol·licita un o una jove amb el títol oficial universitari de Llicenciat o Grau en fonaments de l’Arquitectura o Enginyeria Civil o en Enginyeria en Obres Públiques, preferiblement en l’especialitat d’urbanisme.

Aquesta beca està vinculada al projecte “Aplicació del reglament regulador de la referenciació cartogràfica i els formats de presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana” que es va aprovar per Decret 74/2016, de 10 de juny. La nova becària del departament és l’arquitecta MªJosé Martínez Peris que va començar el 15 de febrer i estarà durant 6 mesos al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manises.

Per altra banda, s’ha tret la convocatòria de beques del programa de pràctiques de col·laboració de l’Ajuntament de Manises “Enric Valor”. Aquestes beques tindran una jornada mínima de 25 hores setmanals, amb una durada màxima d’un any. En total es concediran 2 beques d’aquest tipus per fer pràctiques en la Biblioteca Municipal Enric Valor i a les diferents Agències de lectura de la ciutat.

Segons paraules del regidor de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Manises, Rafael Mercader : «l’objectiu fonamental d’aquest programa de beques i pràctiques és que els joves de Manises que participen adquirisquen les competències (coneixements, habilitats i aptituds) i actituds necessàries per a facilitar i millorar la seua inserció al mercat laboral, aprenent i posant en pràctica tècniques i eines útils per a la seua vida professional»

Tota la informació al respecte es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Manises: http://www.manises.es/va/ayto/cpdm/becas