Es cancel·la de nou el festival ‘Marenostrum Experience’

La promotora del festival Marenostrum Xperience ha recorregut la denegació del permís per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i han incidit que els aspectes tècnics i de seguretat estan “escrupolosament ajustats a les exigències legals”, per la qual cosa han esperat que es conteste aquestes al·legacions al llarg del matí d’aquest divendres i que, amb açò, es concloga el “pelegrinatge administratiu” al que senten que han sigut sotmesos.

Segons ha indicat l’organització en un comunicat, han incidit que “tots els aspectes tècnics i de seguretat de l’esdeveniment estan escrupolosament ajustats a les exigències legals”.

“Únicament el gestor del parc natural, qui per definició es mostra contrari a qualsevol intervenció en el mateix o en les seues proximitats, s’oposa per qüestions alienes a les seues competències i que, no obstant açò, s’han garantit plenament des de l’organització”, han manifestat des de l’organització.

Així, han “convidat al fet que qualsevol observe des de Google Earth l’entorn de la Sala Canal i que comprove que grau d’afecció té la mateixa i el seu pàrquing per a molestar les aus i entorn”. “Es tracta d’un terreny completament tancat per l’autovia, rotondes i carretera del Saler, on no existeix un sol element natural que puga veure’s afectat”, han manifestat.

Des de l’organització han indicat que al maig “ja es van presentar les peticions i l’expedient se l’han anat passant de Conselleria a Ajuntament”.

En aquest sentit, des de la promotora han assegurat que l’esdeveniment és “completament segur tant per a assistents com per a l’entorn del parc”.

“No estem fent un concert en la mata de fang o en el bosc mediterrani o en qualsevol altre punt sensible del parc, sinó en una zona pròxima on hi ha tres discoteques, una autopista, càmpings, un karting i una varietat d’activitats que degudament tutelades són compatibles amb els usos i protecció del mateix. I no oblidem que durant aquest estiu se’n van a realitzar també altres concerts, discomòbils, festes, entre d’altres, que pel que sembla no afecten per a res l’entorn i suposen una clara discriminació cap al nostre públic”, han asseverat.

Resolució del Consell

Es nega el permís per l’afectació a la fauna de l’Albufera i pel risc per a la seguretat viària tal com especifiquen els informes del Parc Natural i de la Guàrdia Civil.

La Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències ha desestimat el recurs interposat per l’empresa organitzadora del Festival Marenostrum Experience contra la resolució denegatòria de petició d’autorització per a la celebració d’un festival de música electrònica els dies 12 i 13 de juliol de 2019 en els terrenys de la Sala Canal de València. En conseqüència, la Generalitat no autoritza la celebració de l’esdeveniment.

La Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències va denegar el permís per a la celebració d’esta activitat atesos sengles informes emesos per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i per la Comandància de la Guàrdia Civil de València.

L’informe de la Direcció General de Medi natural i Avaluació Ambiental assegurava que l’activitat que es pretenia realitzar en el terreny de la Sala Canal està situat en l’àmbit del Parc Natural de l’Albufera.

Segons el que estableix la Llei 11/1994 d’espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, les activitats en el si dels parcs naturals han de ser de caràcter tradicional, “amb el que les activitats de discoteca resulten incompatibles amb les finalitats de protecció del parc natural de l’Albufera”.

A més, l’informe assegura que “en tot cas l’activitat que es pretén realitzar excedeix notòriament l’ús de discoteca, motiu pel qual es considera que no està emparat per la llicència amb què compta la sala”.

A més, el festival suposaria un incompliment d’el qual s’estableix per la llei 42/2007, de 13 de desembre de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat que tipifica com a infracció la pertorbació, mort o captura d’ocells en època de cria, com, precisament, l’estiu.

L’activitat també contravenia el que s’estableix en el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de l’Albufera (PRUG), el qual no permet les activitats que puguen provocar la destrucció o deterioració d’espècies animals. En particular es prohibeix “la producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna i la instal·lació d’emissors lluminosos”.

D’altra banda, en l’informe de la Comandància de la Guàrdia Civil es fa esment a les repercussions negatives de l’esdeveniment sobre el medi natural, la seguretat viària, així com problemes d’evacuació. Sobre les conclusions d’este informe, la Subdelegació del Govern va sol·licitar “encaridament” que no s’autoritzara la celebració de l’esdeveniment.

Al mateix temps, la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, va sol·licitar a l’Ajuntament de València informació sobre l’estat de la llicència de la Sala Canal per a celebrar espectacles.

En este sentit, es desautoritza l’esdeveniment en entendre que, encara que la sala Canal sí que té llicència municipal com a sala de ball, no obstant això, l’organització pretenia utilitzar també l’aparcament per a acollir a més de 6.000 persones, segons les previsions. D’esta manera, l’ús d’eixa instal·lació requeriria un permís com a activitat extraordinària que no es pot concedir donats els informes negatius recaptats per la Generalitat.

Per tots els motius exposats, des de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències no es pot estimar el recurs i, en conseqüència, no es pot autoritzar l’esdeveniment. En este sentit, el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha recordat que els informes sol·licitats “eren preceptius” i que els seus resultats “són tan contundents que no es pot autoritzar esta activitat i posar en perill determinats factors”.

ValenciàEspañol